Sedem rokov zbierania textilu v SMD

Sedem rokov zbierania textilu v SMD

Na úvod malá štatistika: do konca roka 2020 bolo v zbierke módy a textilu zaevidovaných 573 zbierkových predmetov.1 To znamená, že ide o predmety, ktoré prešli hodnotením odborných komisií a s tým súvisiacou administratívou. Okrem toho je zbierka zložená aj z predmetov v tzv. nultej evidencii, tých je v súčasnosti 776. Tieto na zápis do zbierky buď čakajú, alebo zostanú aj v budúcnosti akýmsi študijným fondom. Z celkového počtu 1349 predmetov v zbierke sme získali len okolo 10 % kúpou, všetko ostatné bolo nadobudnuté darovaním.

Prečítajte si viac v článku od Zuzany Šidlíkovej v e-designum.