Sustainable packaging - Trvalo udržateľný obal z Holandska

Sustainable packaging - Trvalo udržateľný obal z Holandska

Trvanie: 2. november 2011 - 11. november 2011
Vernisáž: 2. november 2011 (streda), 15:00
Miesto: Fakulta Architektúry STU, Námestie Slobody 19, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v spolupráci s Unity GDG a Slovenským centrom dizajnu predstavujú výstavu Sustainable packaging – Trvalo udržateľný obal z Holandska.

Po minuloročnom uvedení inšpirujúcej prehliadky ekologických obalov z celého sveta v holandskom Utrechte, Paríži a v Prahe na Designbloku 2010 bude mať možnosť aj slovenská verejnosť vidieť od 2.11. do 11.11.2011 na Fakulte architektúry STU v Bratislave príklady obalov, ktoré sa dajú recyklovať a sú šetrné nielen k prírode, ale aj k spotrebiteľovi a výrobcovi.

Unity GDG je českým partnerom holandskej agentúry Brandnew Design a spoločne sa im podarilo zozbierať príklady trvalo udržateľných obalov predovšetkým z Holandska ale aj z Veľkej Británie, USA, Francúzska, Španielska, atď. Holanďania sa v tomto smere môžu podeliť o rozsiahle skúsenosti, pretože ich možno považovať za priekopníkov dizajnu a trvalo udržateľných materiálov.

Na výstave budú zastúpené rôzne kategórie trvalo udržateľných obalov, ktoré sú vyrobené často veľmi jednoduchými metódami. Všetky exponáty sú ukážkou jedného či viacerých udržateľných prístupov. Nejde pritom o prezentáciu dokonale udržateľného obalu, ktorý sa stane univerzálnym modelom, ale skôr o zámer predstaviť rôzne spôsoby, ako možno udržateľnosť dosiahnuť.

Cieľom organizátorov nebolo podať kompletný prehľad trvalo udržateľných obalov, ale inšpirovať a ponúknuť reálne možnosti namiesto obmedzení a zákazov. Zozbierané obaly dokazujú, že vývoj v tejto oblasti napreduje a že mnohé spoločnosti v tomto smere urobili pokroky. Je potrebné si uvedomiť, že vyčkávanie nie je riešenie a metódy trvalo udržateľného rozvoja sa stanú čoskoro povinnosťou. Výstava je rovnako príkladom toho, ako obmedzenia môžu viesť ku kreativite. Táto podnetná myšlienka otvára cestu k dôvere a lojalite spotrebiteľov a investorov.

Veríme, že výstava zaujme nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť a poukáže na možnosti obalového dizajnu, ktoré idú ruka v ruke s potrebou správať sa šetrne k nášmu životnému prostrediu.

Kategórie:
Náhrada skla, Viacvrstvové obaly, „Znovu využitie“ a ďalšie použitie, Obnoviteľné materiály, Obmedzenia vody, Náhradné náplne, Zníženie potravinárskeho odpadu, Recyklované, Ďalšie náhrady, Prírodné atramenty, Menej materiálu, Menej atramentu, Úspora miesta, Ľahšia manipulácia s odpadom, Z kolísky do kolísky.