Súťaž na vizuálny štýl 8. ročníka TPT 2012

Súťaž na vizuálny štýl 8. ročníka TPT 2012

Trvanie: 7. november 2011 - 9. december 2011

Uzávierka súťaže predĺžená do 9. 12. 2011

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vypisujú výtvarnú súťaž na vytvorenie vizuálneho štýlu 8. ročníka Trienále plagátu Trnava 2012, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. novembra 2012 – 3. februára 2013.
Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov organizovaná od roku 1991, na ktorej sa prezentujú domáci a zahraniční profesionálni dizajnéri a študenti umeleckých škôl.


Súťaž na vizuálny štýl 8. ročníka TPT 2012


Nad podujatím prevzala záštitu Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGARDA a bolo zaradené do kalendára významných kultúrnych podujatí UNESCO. Vizuálny štýl TPT navrhovali a realizovali vždy renomovaní grafickí dizajnéri. Za vizuálny štýl posledného ročníka TPT 2009 získal jeho autor Ondrej Gavalda a objednávateľ Galéria Jána Koniarka v Trnave najvyššie ocenenie, Národnú cenu v kategórii komunikačný dizajn.

Predmet súťaže
Návrh vizuálneho konceptu a jeho prezentácia na nasledovných aplikáciách:

  • plagát
  • katalóg - vzorová dvojstrana katalógu,
  • obálka katalógu
  • dizajn webbannerov a skinu webstránky
  • pozvánka
  • diplom


Typ súťaže
Verejná neanonymná, určená profesionálnym výtvarníkom, grafickým dizajnérom.


Požiadavky

  • Katalóg bude mať cca 150 strán, cca 600 farebných reprodukcií, formát 300 x 210 mm, šitá lepená väzba, náklad 1000 kusov,
  • na všetkých materiáloch je nutné použiť existujúce logo TPT,
  • zabezpečiť nielen návrh ale aj spoluprácu pri výrobe všetkých materiálov,
  • termín prihlasovania návrhov – do 9. decembra 2011!


Vyhodnotenie

Súťaž vyhodnotí porota zložená z 9 odborníkov v oblasti grafického dizajnu dňa 12. decembra 2011.


Cena
Víťazný návrh bude finančne odmenený a realizovaný pod dohľadom autora.


Prihlasovanie do súťaže
Do 9. 12. 2011 zašlite prihlášku na mail@tpt.sk a súťažné návrhy označené menom doručte na adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.BOX 131
814 99 Bratislava

ikonka .rtf prihláška [.rtf]
ikonka .PDF prihláška [.pdf]


Záverečné ustanovenie
Právnu ochranu návrhov zaslaných do súťaže organizátori nezaručujú. Organizátori sa zaväzujú, že v súlade autorskými právami nezneužijú žiaden zo súťažných návrhov pre svoje účely.