YCE Design and Fashion - British Council

YCE Design and Fashion - British Council

Slovenská časť súťaže YCE Design and Fashion je súčasťou programu British Council International Young Creative Enterpreneur Awards (YCE). Je určená kreatívnym podnikateľom v oblasti  módy, dizajnu a architektúry.

YCE British Council 2011

 

Definícia súťažného odboru:

 • Architektúra, interiéry a exteriéry.
 • Návrh a výroba produktov, nábytok, priemyselné produkty a remeselné výrobky.
 • Návrh a výroba módnych a textilných produktov, doplnkov či parfumov.
 • Popularizácia architektúry, dizajnu a módy: prehliadky, výstavy, festivaly a iné podujatia.
 • Maloobchodný predaj dizajnérskych a módnych produktov: nákup, predajná politika.
 • Dizajnérske a módne produkty: prieskum, nákup/obstarávanie, manažment dodávateľského reťazca.
 • Marketing, PR, branding, komunikácia, žurnalistika a publikačná činnosť v uvedených oblastiach.

Kritériá:

 • Vek od 21 do 40 rokov v záverečný deň podávania prihlášok.
 • Minimálne trojročná pracovná skúsenosť v oblasti architektúry, dizajnu a módy (podľa oblastí uvedených vyššie).
 • Podnikateľský duch a schopnosť propagovať a rozvíjať oblasť dizajnu a módy vo svojej krajine, v podnikateľskom prostredí či vo verejnosti, prípadne oboch.
 • Znalosť anglického jazyka.

Ocenenie:

V septembri 2011 absolvuje víťaz slovenského kola súťaže týždňový pracovný program vo Veľkej Británii s cieľom rozvinúť príležitosti pre podnikanie a budúcu spoluprácu.

Program bude zahŕňať:

 • Moderované stretnutia s cieľom poskytnúť prehľad o aktuálnom dianí v oblasti architektúry, dizajnu a módy vo Veľkej Británii (podľa profesného zamerania).
 • Pracovné stretnutia s kľúčovými predstaviteľmi Veľkej Británie v oblasti architektúry, dizajnu a módneho priemyslu – vrátane možného poradenstva/ priebežného mentoringu a investícií  (podľa profesného zamerania).
 • Účasť na festivale London Design Festival a podujatí London Fashion Week (podľa profesného zamerania).

Prihláška:
Prihlášku a pokyny na vyplnenie nájdete tu (stiahnuť prihlášku).
Posledný termín odovzdania prihlášok je 6. 6. 2011.
Dátum a miesto konania súťaže bude uchádzačom včas oznámené.
Výsledky súťaže budú zverejnené do siedmich dní po konaní národného kola, najneskôr však 7. 7. 2011.

Viac informácií o súťaží nájdete http://www.britishcouncil.org/slovakia

YCE British Council 2011