Zapojte sa do celoeurópskej súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu!

Zapojte sa do celoeurópskej súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu!

Termín prihlášok do 31. mája 2021.

Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení: už zrealizované projekty alebo nové idey. 

Nový európsky Bauhaus (NEB) je iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí. Má plnú politickú podporu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Bližšie vysvetlenie čo je to Nový európsky Bauhaus (NEB) a ako je prepojený na ostatné programy či iniciatívy EÚ nájdete v odpovediach na často kladené otázky tu

Výnimočnosť iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) spočíva aj v novom prístupe, keď Európska komisia neprichádza s návrhmi či s legislatívnymi smernicami, ale je otvorená aj vašim návrhom a skúsenostiam.

V etape hľadania spoločných postupov a odporúčaní sa iniciatíva NEB obracia na verejnosť celej Európskej únie v snahe publikovať čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov. Prihlasovať ich môžu nielen orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci priamo cez tento link.

Základné informácie a ideu cien Vám objasní článok Otázky a odpovede o cene NEB.

Podrobnú príručku v anglickom jazyku nájdete na tomto linku.

Ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB) budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení: 

- už zrealizované projekty a príklady  

- nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov. 

Víťazi v každej z desiatich kategórií dostanú, okrem veľkej publicity, aj finančnú odmenu:

- za ocenený zrealizovaný príklad (projekt) vo výške 30.000 eur 

- za nové idey a koncepty nastupujúcich tvorcov vo výške 15.000 eur. 

Kategórie pre prihlasované projekty sú nasledovné:

1. Techniky, materiály a postupy pre stavebníctvo a dizajn

2. Výstavba v duchu cirkularity

3. Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody

4. Obnova mestského a vidieckeho prostredia

5. Produkty a životný štýl

6. Ochrana a konverzia kultúrneho dedičstva

7. Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie

8. Mobilizácia umenia, kultúry a komunít

9. Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie

10. Interdisciplinárne modely vzdelávania

Prihlášky musia byť podávané v anglickom jazyku,termín je do polnoci 31. mája 2021. 

Nový európsky Bauhaus