Iné aktivity

Dizajnérska súťaž OMS 2013 - vyhodnotenie

Dizajnérska súťaž OMS 2013 - vyhodnotenie

Dizajnérska súťaž OMS 2013 bola vyhodnotená dňa 5. 9. 2013 v priestoroch výstavného a informačného bodu Satelit v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Päťčlenná odborná porota pracovala v zložení Karol Weisslechner, dizajnér, Pavel Masopust, dizajnér, Samuel Rihák, dizajnér OMS s.r.o., Ondrej Eliáš, dizajnér, Katarína Hubová, riaditeľka SCD. Porota posúdila spolu 19... Viac

Dni architektúry a dizajnu (DAAD) 2013

Dni architektúry a dizajnu (DAAD) 2013

Termín: 22. 5. – 26. 5. Košice, 27. 5. – 2. 6. Bratislava. 4. ročník festivalu DAAD 2013 sa koná pod záštitou primátorov miest Košice a Bratislava, starostky bratislavského Starého Mesta, ministra kultúry SR, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskou komorou architektov, Spolkom architektov Slovenska, Slovenským... Viac

Kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu

Kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu

Informácia o záveroch kolokvia bude uverejnená v časopise DESIGNUM 3/2013. Pozvánka na kolokvium: Slovenské centrum dizajnu a združenie 84 (Priatelia múzea dizajnu) vás pozývajú na sprievodnú akciu výstavy Múzeum dizajnu, prosím: Múzeum dizajnu... prepájam - kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu a súvisiacich odborov. Kurátori zbierok Slovenského centra dizajnu... Viac

Recyklátor: luxus nie - dizajn áno

Recyklátor: luxus nie - dizajn áno

Uzávierka: 28. 2. 2013. Kreatívna súťaž pre základné školy, základné umelecké školy a vysoké školy s výučbou dizajnu. Odborným garantom súaže je Slovenské centrum dizajnu. Hlavným cieľom súťaže je podnietiť študentov k tvorbe zaujímavého a nápaditého dizajnu recykláciou – zhodnotením použitých a odhodených vecí a materiálov.  Očakávame veci, ktoré budú mať... Viac

Mladý obal 2013 - výzva

Mladý obal 2013 - výzva

Uzávierka súťaže 15. 3. 2013.  Osemnásty ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu vypisuje spoločnosť Model Obaly. Organizátorom súťaže je CZECHDESIGN.CZ, jedným z odborných partnerov je Slovenské centrum dizajnu. Osemnásty ročník medzinárodnej súťaže určenej mladým tvorcom z celého sveta. Hlavnou a jedinou témou nového ročníka je „starnutie“. Úlohou ... Viac

Škola dizajnu

Škola dizajnu

Termín: 16. 11. 2012 - 15. 12. 2012. Súkromná stredná umelecká škola v Bratislave pripravila v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu reprezentatívnu výstavu, ktorou predstavuje tvorbu svojich žiakov vo výstavných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Vo výstavných priestoroch sú  prezentované jednotlivé odbory dizajnu, ktoré prostredníctvom... Viac