20 rokov SCD

20 rokov SCD

Trvanie: 28. máj 2011 - 19. jún 2011
Miesto: Dom umenia, Nám. SNP, Bratislava

Výstava 20 rokov SCD predstaví nielen výnimočný dizajn z predchádzajúcich dvoch desaťročí, ale ponúkne aj pohľad na súčasné výsledky mladej generácie grafických a produktových dizajnérov.

 Výstava pripomenie obdobie začiatku 90. rokov, keď narastala dôležitosť dizajnu pre ekonomiku aj pre vzostup kvality života a podpora dizajnu sa stala hlavným zmyslom činnosti novozaloženej inštitúcie – Slovenského centra dizajnu. Centrum začalo organizovať výstavy, súťaže, vydávať publikácie. Bola založená Národná cena za dizajn, začal vychádzať časopis Designum, slovenský dizajn sa objavil na domácich a medzinárodných prehliadkach. V časti výstavy nazvanej Od designu k dizajnu (kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová) budú predstavené podstatné akcie organizované SCD – výstavy, súťaže a prehliadky, domáce aj medzinárodné – prostredníctvom dizajnov, ktoré na nich prezentovali a ktoré boli ocenené v období od roku 1992 do roku 2010. Návštevník tu nájde aj sústredené informácie o výstavnej a publikačnej činnosti a prehľady publikácií z produkcie SCD.
Jednou z dôležitých iniciatív, ktorá je už niekoľko rokov súčasťou koncepcie činnosti centra sú snahy o založenie múzea dizajnu. Kolekcia produktov (a ich príbehov) pod názvom Dizajn v pamäti predstavuje vzorku budúceho muzeálneho depozitu.

Výstava bude mať i dve časti, ktoré neprezentujú priamo výsledky činnosti SCD, no organizátori  majú v úmysle predstaviť dôležité fenomény, ktoré charakterizujú rozvoj dizajnu na Slovensku za obdobie posledných 20 rokov.
Jednou z kolekcií je Typokabinet kurátora Pala Bálika. Ide o výstavu súčasnej tvorby písma na Slovensku. Výstava predstavuje dizajn textových a titulkových písem renomovaných aj začínajúcich talentovaných písmarov tvoriacich doma i v zahraničí.
Druhú kolekciu pod názvom Dizajn v akcii (+ 100%) kurátorsky pripravila teoretička Mária Rišková. Predstavuje nástup iniciatív – skupín, neziskových organizácií, teoretických a informačných projektov,  kolektívnych designshopov v období posledných pár rokov.
K výstave 20 rokov SCD je vydaný sprievodca výstavou.

Výstava v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave bude prístupná verejnosti od 28. 5. do 19. 6. 2011.
Počas trvania výstav pripravilo Slovenské centrum dizajnu niekoľko sprievodných akcií, prednášok a prezentácií slovenských dizajnérov a teoretikov, ktoré sa uskutočnia v Infobode v centrálnej sále vždy o 16.00 hod.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY 20 ROKOV SCD
Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava; Infobod na 1. poschodí
28. 5. – 19. 6. 2011

3. 6. 2011 piatok o 16.00 hod.
- prednáška s diskusiou – Zdeno Kolesár: Tri začiatky slovenského dizajnu
1918, 1945, 1989. Hoci sa politické a hospodárske pomery v čase týchto historických medzníkov zásadne líšili, dejiny dizajnu akoby na Slovensku kráčali tri razy po tej istej ceste.

7. 6. 2011 utorok o 16.00 hod.
- prednáška s diskusiou – Maroš Schmidt: Dizajn náš každodenný
Kde sú hranice medzi dizajnom a tvorbou odpadu? Zmenilo sa sullivanovské forma nasleduje funkciu na forma nasleduje marketing? Je dnes dizajnér naozaj autorom?

10. 6. 2011 piatok o 16.00 hod.
- prednáška s diskusiou – Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia. Od romantických po digitálne technológie a ešte ďalej...
Využitie techník a technológií v dizajne od tradičného remesla cez „analógové“ techniky až po inovatívne aplikácie najnovších „digitálnych“ technológií v súčasnom dizajne. Charakteristické črty remesla sa využitím nových technológií  nemôžu považovať za porovnávacie kritérium medzi remeslom a dizajnom.

14. 6. 2011 utorok o 16.00 hod.
- prednáška s diskusiou – Palo Bálik: Typokabinet. Súčasná tvorba písma na Slovensku
Kurátor rovnomennej kolekcie prezentovanej na výstave predstaví slovenských autorov, ktorých písma sa postupne presadzujú prakticky vo všetkých úrovniach grafického dizajnu a typografie každodennosti.

- prezentácie  projektov – Dizajn v akcii. Moderuje Mária Rišková
Prezentácie niektorých projektov z kolekcie Dizajn v akcii (+ 100 %). Svoje výzvy na spoluprácu či účasť v pripravovaných projektoch predstavia OPEN DESIGN STUDIO (Visible Data), združenie PUNKT (Dizajnvíkend), konferencia Kupé a portál DESIGNBY.sk.

16. 6. 2011 štvrtok o 16.00 hod.
- diskusia – Dizajn v pamäti. Moderuje Maroš Schmidt
SCD už niekoľko rokov medializuje snahy o zriadenie múzea dizajnu, ktoré chýba v spektre našich pamäťových inštitúcií. Myšlienku podporili viacerí dizajnéri verejnými vyhláseniami aj darmi. Aké sú reálne možnosti pre vznik novej inštitúcie?

 

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca: Národné osvetové centrum
Partner: DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: BEDA

Akcia sa koná v rámci festivalu architektúry a dizajnu DAAD.

Podujatie mediálne podporili:
Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme; AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz

Architektonicko-výtvarné riešenie výstav: Matúš Lelovský, Juraj Blaško, Boris Belan