Poznáme logo projektu Rok slovenského divadla 2020!

Poznáme logo projektu Rok slovenského divadla 2020!

Súťažná práca grafického dizajnéra Jozefa Ondríka na prvý pohľad oslovila odbornú porotu

/Bratislava, 20. júna 2019/ – Neanonymná súťaž o logo projektu Rok slovenského divadla 2020, ktorú vyhlásil Divadelný ústav pod odbornou garanciou Slovenského centra dizajnu pozná svojho víťaza. O vytvorenie vizuálnej identity významného projektu sa postaral Jozef Ondrík, slovenský grafický dizajnér žijúci v Prahe.

Rok 2020 je pre slovenské divadlo mimoriadne významný. Slovenské národné divadlo zaznamená v marci 100 rokov od svojho založenia. Práve jeho vznik otvoril novú éru v dejinách slovenského profesionálneho divadla. Takisto ubehne 190 rokov od uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, ktoré sa odohralo v auguste 1830 v Liptovskom Mikuláši.

Do súťaže o vytvorenie loga pre Rok slovenského divadla 2020 sa zapojilo 17 dizajnérov alebo tímov
Cieľom verejnej neanonymnej súťaže bolo získať návrh príležitostného slávnostného loga pre Rok slovenského divadla 2020 v dvoch jazykových verziách – slovenskej a anglickej. Logo sa bude používať na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci Roku slovenského divadla 2020. Projekt bol vyhlásený vládou Slovenskej republiky na návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Divadelný ústav prijal celkovo 20 súťažných návrhov od 17 dizajnérov alebo tímov. Na začiatku bol vyradený jeden súťažný návrh, ktorý nespĺňal kritériá súťaže a následne odborná porota v prvom kole vyradila osem návrhov. Do druhého kola postúpilo 12 prác. Porota zasadala v zložení:

  • Tomasz Bierkowski (predseda poroty; grafický dizajnér a pedagóg, Poľsko),
  • Mária Rišková (historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu),
  • Ľubica Segečová (grafická dizajnérka),
  • Zuzana Šajgalíková (riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave),
  • Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Hodnotiaca komisia v druhom kole vybrala dva víťazné návrhy, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1. miesto: Jozef Ondrík
2. miesto: Ondrej Gavalda a Jana Gavalda Bellanová
3. miesto: nebolo udelené

Viac informácií sa dozviete v priloženej tlačovej správe.