Reinštalácia výstavy 20 rokov SCD

Reinštalácia výstavy 20 rokov SCD

Trvanie: 23. máj 2012 - 24. jún 2012
Vernisáž: 23. máj 2012 (streda), 19:00
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice, Košice, Slovensko

Termín: 23. 5 - 24. 6. 2012, akcia sa koná v rámci festivalu architektúry a dizajnu DAAD 2012.
Rok 2011 bol pre Slovenské centrum dizajnu jubilejným – oslávili sme 20. výročie svojho vzniku a organizovali sme  desiaty ročník súťaže Národnej ceny za dizajn. Usporiadali sme pri tejto príležitosti dve výstavy v Dome umenia v Bratsilave. Pri príležitosti konania festivalu architektúry a dizajnu DAAD 2012 v Košiciach, sme pre Východoslovenskú galériu pripravili výber z oboch výstav. Zo súťaže NCD 2011 sme vybrali len ocenené dizajny a filmy, ktoré perezentujú všetky ocenené produkty, autorov a výrobcov.


Výstava 20 rokov SCD predstavila nielen výnimočný dizajn z predchádzajúcich dvoch desaťročí, ale ponúkla aj pohľad na súčasné výsledky mladej generácie grafických a produktových dizajnérov.
Výstava pripomenula obdobie začiatku 90. rokov, keď narastala dôležitosť dizajnu pre ekonomiku aj pre vzostup kvality života a podpora dizajnu sa stala hlavným zmyslom činnosti novozaloženej inštitúcie – Slovenského centra dizajnu. Centrum začalo organizovať výstavy, sútaže, vydávať publikácie. Bola založená súťaž Národná cena za dizajn, začal vychádzať časopis Designum, slovenský dizajn sa objavil na domácich a medzinárodných prehliadkach.
V časti výstavy nazvanej Od designu k dizajnu (kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová), ktorá tvorí základnú časť aj výstavy v Kočiciach, sú predstavené podstatné akcie organizované SCD – výstavy, súťaže a prehliadky, domáce aj medzinárodné – prostredníctvom dizajnov, ktoré SCD na nich prezentovali a ktoré boli ocenené v období od roku 1992 do roku 2010.
Druhú kolekciu pod názvom Dizajn v akcii (+ 100%) kurátorsky pripravila teoretička Mária Rišková.
Predstavuje nástup iniciatív – skupín, neziskových organizácií, teoretických a informačných projektov,
kolektívnych designshopov v období posledných pár rokov.
K výstave 20 rokov SCD bol vydaný sprievodca výstavou.

Vystavujúci dizajnéri a firmy:
Peter Bohuš a Domark , Ivan Čobej a Brik, Ondrej Eliáš, Jozef Gašparík,Cyprián Koreň a Ami, Zuzana Kubánová, Michal Rafaj a Popular, Tomáš Brichta, Karol Weisslechner, Tuli a študenti ŠÚV J. Vydru, Patrik Illo, Mária Račeková, Jaroslav Taraba a Rona, Dana Kleinert a Cenra a  Slavosport, Tibor Uhrín a Veva, Anton Bendis a Rotek, Juraj Demovič, Lívia Lörinczová a Karloff, Peter Pacák, Lukáš Beliansky a Novesta, Júlia Kunovská a Kovovýroba;
študenti: Anton Zetocha, Jakub Štarman, Adam Danko, Miriam Trokšiarová, Ondrej Vrablic, Kristína Krempová, Marek Jurčiak, Peter Varga, Jana Nováková, Filip Štrba, Lucia Karpitová, Zuzana Trizuljaková – Turlíková, Blažena Ostrovská, Matej Rudinský, Adam Horváth, Lucia Krchová, Martina Cibereová, Nikoleta Čeligová, Martin Jankura, Jana Nováková, Marián Kopin, Petra Arbetová, Pavla Tobková-Brzá;

Partner: DAAD
Východoslovenská galéria,Košice
Akcia sa koná v rámci festivalu architektúry a dizajnu DAAD 2012.
Architektonicko-výtvarné riešenie výstavy: Matúš Lelovský, Juraj Blaško, Boris Belan
V prípade záujmu o dalšie informácie kontaktujte: margita.michlikova@sdc.sk
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
+421 2 20 47 73 15
scd@scd.sk
www.sdc.sk

logo Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košicelogo DAADlogo SCD