VÝSTAVA NCD 2011

VÝSTAVA NCD 2011

Trvanie: 27. máj 2011 - 19. jún 2011
Miesto: Dom umenia, Nám. SNP, Bratislava

Slovenské centrum dizajnu (SCD) pripravilo v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave v dňoch 28. 5. – 19. 6. 2011 výstavu Národná cena za dizajn 2011, ktorá predstavuje ocenené a vybrané práce z rovnomennej súťaže dizajnu.

V roku 2011 sa konal jubilejný desiaty ročník súťaže, do ktorej sa prihlásilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12. Medzi prihlásenými autormi – dizajnérmi a firmami, ktoré sú prezentované formou výstavy s rovnomenným názvom Národná cena za dizajn 2011, nájdeme známe mená dizajnérov – Mária Štraneková, Dana Kleinert, Martin Žilinský, Martin Mistrík, Tibor Uhrín, Tono Bendis, Patrik Illo, aj firiem – Rona, OMS, TULI, Chirana – Dental, ale aj nové mená budúcich profesionálov – študentov zo všetkých slovenských vysokých škôl so študijným  odborom dizajn.
Okrem tradične udeľovaných cien v súťaži bola v tomto roku po prvýkrát udelená Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá je určená inovatívnemu študentskému návrhu. Práce prihlásené do súťaže NCD a prezentované na výstave sú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy. Súčasťou výstavy bola prezentácia krátkych filmov o víťazných prácach, ktoré organizátori predstavili na slávnostnom odovzdávaní cien.
V priestore výstavy bol návštevníkom k dispozícii Infobod, kde Slovenské centrum dizajnu poskytovalo záujemcom odborné informácie. Okrem toho mali návštevníci možnosť získania časopisu Designum, katalógu NCD 2011 a ďalších odborných publikácii, ktoré vydalo SCD.

Autorkou vizuálu súťaže a výstavy NCD 2011 je Mária Rojko.
Architektonicko-výtvarné riešenie výstav: Matúš Lelovský, Juraj Blaško, Boris Belan.

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR

Spolupráca:
Národné osvetové centrum

Partner:
DAAD

Odborný garant pre oblasť podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania

Záštita:
BEDA

Podujatie mediálne podporili:
Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme;
AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt;
Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz