Pozvánka na prezentáciu najnovšieho čísla časopisu Designum

Pozvánka na prezentáciu najnovšieho čísla časopisu Designum

Trvanie: 16. máj 2018
Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu a Edičné oddelenie pozývajú na prezentáciu najnovšieho čísla časopisu Designum, ktorá sa uskutoční 16. 5. 2018 o 17.00 hod. v galérii dizajnu Satelit.

Program:
Filip Zajac: Od kostlivcov po beziéry

Je možné pomocou softvéru oživiť kostru? Koľko stavcov má písmeno O? Ako vyzerá dielňa dnešného Gutenberga?
Filip Zajac je dizajnér digitálnych produktov, absolvent TypoLab VŠVU v Bratislave pod vedením pedagógov Pala Bálika a Michala Tornyaia. V súčasnosti pracuje ako dizajnér nástrojov na tvorbu písma Glyphs a Letterink v Berlíne.

Adam Křenek, firma Antalis, Praha
Prezentácia aktuálnej ponuky kreatívneho papiera rady Keaykolour, Curious a Conqueror od firmy Arjowiggins.

Designum 1/2018
Obsah:
V rubrike Aktuálne píše Katarína Hubová o odevnej tvorbe Andrey Vonkomerovej, Anna Ulahelová pripravila rozhovor s Pavlínou Morháčovou a Braňom Matisom na tému vzťah grafického dizajnéra a inštitúcie. Paul Chamberlain reflektuje tému starnutia a pravdepodobného presunu zdravotnej starostlivosti seniorov z nemocníc do domáceho prostredia prostredníctvom objektov priateľských k starnúcej populácii. Čo všetko ponúkol veľtrh spotrebného priemyslu Ambiente 2018 vo Frankfurte nad Mohanom sumarizuje článok Jany Oravcovej. Zuzana Duchová venuje pozornosť Európskemu hlavnému mestu kultúry 2017 Aarhusu z dvoch perspektív: mesta dizajnu a dizajnu mesta. Do rubriky Múzejne sme zaradili príspevok Gabriely Ondrišákovej o diele Karola Rosmányho v zbierkach Slovenského múzea dizajnu SCD. V časti Retrospektívne hodnotí Michala Lipková výstavu Estetika zmeny, ktorá mapuje 150 rokov existencie Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Obsahom časti Teoreticky a prakticky je text Adrieny Pekárovej venujúci sa dvom publikáciám o Askoldovi Žáčkovi a rozhovor Silvie Bárdovej s historičkou dizajnu Leah Armstrongovou o dizajnérskom povolaní. Aj v tomto ročníku pokračujeme v prezentáciách písiem mladých slovenských písmarov. Využili sme nadpisové písma autorov: Kristíny Jandovej, Filipa Zajaca, Vojtecha Rumana, Zuzany Uhalovej.

Časopis Designum je partnerom 28. medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno 2018 (11. 5 . – 26. 8. 2018) a Prague Design Week (21. – 27. 5. 2018)

Udalosť na Facebook-u.