Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VIII. so zameraním na DIZAJN

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VIII. so zameraním na DIZAJN

Trvanie: 9. máj 2018
Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3 , Nitra, Slovensko

Multimédiá a dizajn v Slovenskom múzeu dizajnu

Multimédiá a špeciálne digitálne médiá sú prirodzenou súčasťou našej každodennej skúsenosti a oblasti dizajnu sa týkajú z viacerých aspektov. Tvorba mnohých multimediálnych objektov či diel digitálneho charakteru patrí do domény dizajnu – dizajn aplikácií, užívateľských rozhraní, webových stránok, televízna grafika (inými doménami je napr. mediálne umenie, filmová tvorba, performatívne umenia). No zároveň platí, že tvorba multimédií už je i samostatnou disciplínou (alebo skôr súborom mnohých špecializovaných disciplín), ktorá sa vyčleňuje z tradičných oblastí tvorby ako umenie, film, hudba a dizajn. Pre výskum, prezentáciu a predovšetkým múzejné uchovávanie multimédií v kontexte kultúrnej inštitúcie sú potrebné isté podmienky. Slovenské múzeum dizajnu sa venuje od svojho vzniku aj zbieraniu multimediálnych objektov vo všetkých fázach ich existencie. Mária Rišková predstaví koncepciu najnovšej zbierky múzea – zbierky multimédií, fázy jej vzniku a oblasti, ktoré si kurátori múzea zvolili za začiatok budovania zbierky – digitálne hry a multimédiá v kontexte komunikačného dizajnu.
Začiatok prednášky je o 18.00.

Mgr. Mária Rišková absolvovala štúdium dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v roku 1998. Od roku 2001 spoluzaložila, prevádzkovala a produkovala niekoľko priestorov (projektov) v oblasti súčasnej kultúry so zameraním na experimentálne polohy umenia, nové médiá, dizajn. Medzi nimi sú Buryzone (2001 – 2003), BURUNDI datalab studio displej press (2003 – 2005, ako súčasť kultúrneho centra A4 – nultý priestor), 13 kubikov (2005 dodnes). Z jej projektov boli v tej dobe najvýraznejšie New Media Nation, zameraný na prezentáciu kultúry nových médií, koordinácia prvých ročníkov sieťového festivalu nových médií v kultúre Multiplace (2002 – 2007), spolupráca na projektoch Translab, Letné dielne, a ďalšie. 2004 – 2015 prednášala dejiny nových médií (Fakulta výtvarních umění VUT Brno, VŠVU Bratislava). Od roku 2016 je riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a spolupracuje pri založení zbierky multimédií Slovenského múzea dizajnu.

Viac informácií tu.