Samo Čarnoký + Eva Tkáčiková: The Secret

Samo Čarnoký + Eva Tkáčiková: The Secret

Trvanie: 22. december 2017 - 11. január 2018
Miesto: Tabačka Kulturbabrik, Gorkého 2, Košice, Slovensko

Multimediálnu výstavu The Secret pripravila partnerská dvojica Tkáčiková a Čarnoký. Pre tento projekt Čarnoký vytvoril digitalizované písmo inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej, ktoré používala vo svojej tvorbe ku koncu 20. storočia. Tkáčiková narába so svojimi iniciálami, mixuje kresťanské prvky so sci-fi kultúrou, vytvára novodobé vesmírne kaplnky a triumfálne scény v pozlátených lúčoch obklopujúcich ikonu mimozemskej civilizácie ‒ E. T. mimozemšťana. Autori, vychovaní v duchu kresťanskej tradície, odkazujú nielen na sakrálnu symboliku (ryba ‒ Ichthys, holubica ‒ Duch Svätý...), ale aj na na spirituálnu filozofiu Eckharta Tolleho (E. T.), ktorý rozumie duchovným potrebám dnešného človeka. Inštaláciu zjednocujú vznešenou zlatou farbou a kresťanskú minulosť miešajú s tolerantnou filozofiou a náboženstvom 21. storočia. Texty sádzané tajným písmom Secret Space sú fragmentami z kultovej knihy E. Tolleho Sila prítomného okamihu. Zvuk je realizovaný v spolupráci s hudobníkom a muzikológom Michalom Hottmarom.