Slovenské centrum dizajnu je partnerom medzinárodnej súťaže o Národnú cenu za študentský dizajn 2018

Slovenské centrum dizajnu je partnerom medzinárodnej súťaže o Národnú cenu za študentský dizajn 2018

Uzávierka: 26. jún 2018 (utorok), 00:00
Miesto: Česká republika

28. ročník medzinárodnej súťaže o Národnú cenu za študentský dizajn 2018 pre odbory vizuálnej komunikácie vypisujú DESIGN CABINET CZ v spolupráci s nadáciou Sutnar - Nadácia Radoslava a Elaine Sutnarových a DEPO2015. Pod odbormi vizuálnej komunikácie sa rozumie grafický dizajn, plagáty, knihy, brožúry, vizuálne štýly, typografia, navigačné a orientačné systémy, experimentálne prístupy v grafickom dizajne, grafický dizajn v medziodborovej spolupráci, úžitková grafika, reklamná fotografická tvorba vzťahujúca sa k dizajnu, graffiti, digitálne médiá, motion design, nové médiá a i.

Do súťaže sa prihlasuje od mája 2018 online prostredníctvom webových stránok súťaže, a to do 26. júna 2018.

Účasť v súťaži: Súťažiť môžu akékoľvek študentské práce, ktoré vznikli po 1. januári 2015 do 30. júna 2018. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti vysokých a stredných škôl a univerzít. Prijaté budú práce nielen českých ale aj zahraničných študentov.

Porota: Súťaž je anonymná, práce hodnotia tri na sebe nezávislé poroty. Členmi národných porôt (vysokoškolské a stredoškolské) sa automaticky stávajú pedagógovia, z ktorých ateliérov sa do súťaže prihlásilo dve a viac prác. Členmi medzinárodnej poroty sa potom stávajú nezávislí odborníci v odbore, ktorí nepôsobia v školstve.

Ceny: Vysoké školy a univerzity súťažia o Národnú cenu za študentský dizajn 2018 * GRAND, vyššie odborné školy a stredné školy o Národnú cenu za študentský dizajn 2018 * JUNIOR, všetci potom o Excelentný študentský dizajn 2018 a Dobrý študentský dizajn 2018. Nezávisle na porotách udeľujú ceny dekani škôl a riaditelia významných múzeí, odborných združení, inštitúcií a firiem. Ocenení študenti získajú finančné odmeny v celkovej výške viac ako 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a odmeny rôznych firiem.

Vybrané nominované práce budú vystavené na výstave v Plzni v kreatívnej zóne DEPO2015 od 12. do 25. novembra 2018. V nasledujúcom roku by výstava mala v prípade záujmu putovať po zahraničí. Slávnostné vyhlásenie súťaže prebehne v piatok 16. 11. 2018 v Plzni.

Registračný poplatok: Zostáva rovnaký od roku 2008 (1 000 Kč alebo 45 Eur). Slúži na organizáciu súťaže. Propozície súťaže a sprievodca súťažou (pozri prílohy) sú zverejnené na webových stránkach designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a www.scd.sk.