Uvedenie publikácie Samuela Čarnokého Fonts SK

Uvedenie publikácie Samuela Čarnokého Fonts SK

Trvanie: 30. máj 2018
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Kolárovo námestie 10, Bratislava, Slovensko

Po roku intenzívnej práce prichádza na svet publikácia Sama Čarnokého Fonts SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku. Kniha na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a na tému písmo prináša rozhovory s 19 tvorcami. Kniha vychádza v slovenskom aj anglickom jazyku.

Uvedenie publikácie sa uskutoční
v stredu, 30. mája 2018 o 18. 00 hod.
v Satelite, galérii dizajnu SCD na Kollárovom námestí 10 v Bratislave

Vydavateľom publikácie je Slovenské centrum dizajnu a jej krstným otcom bude patrón slovenskej typografie Ľubomír Longauer.

Samuel Čarnoký získal na poslednej Národnej cene za komunikačný dizajn Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn za dizertačnú prácu Súčasná tvorba písma na Slovensku/ Dizajn textovej rodiny písma (TU Košice, pedagóg Marian Oslislo).

Vydanie publikácie je realizované vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Viac info tu.

 


Samuel Čarnoký
Fonts SK
Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / 
Digitized type design in Slovakia