Viac dizajnu – ďalšie kolo grantu

Viac dizajnu – ďalšie kolo grantu

Uzávierka: 16. október 2017 (pondelok), 23:55

Projekty predložené do tohto termínu budú musieť byť zrealizované do 31. 10.  2018

Ambíciou Nadácie Tatra banky je uľahčiť cestu k uplatneniu mladých slovenských dizajnérov, za ktorými nestojí veľká obchodná značka, prostredníctvom ich tvorivých aktivít. A to najmä najmä vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov z oblasti experimentálneho dizajnu. Financuje náklady nutné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade potreby je možné z prostriedkov nadácie podporiť aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, ale aj naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. 

Plánovaná výška grantu 18 000 eur

Maximálna výška podpory na jeden projekt 2 000 eur

Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formuláru.

Viac info tu.