Aktuality INOLABu

Inolab ONLINE Meetup vol.2- Dizajn v dátach

Inolab ONLINE Meetup vol.2- Dizajn v dátach

Termín: 24. september 2020 (štvrtok), 17:00
Miesto: online, Bratislava, Slovensko


Druhý Inolab Meetup sa uskutoční vo štvrtok 24. 9. 2020 od 17:00 do 19:00 a bude zameraný na prácu s digitálnym obsahom a dátami SMD.

Prosím zaregistrujte sa do 23. 9. 2020. MeetUp prebehne online. Registrovaným bude zaslaný link.  

Zaregistrujte sa na druhý Inolab Meetup a získaj možnosť spolupracovať so Slovenským centrom dizajnu. V rámci témy "Dizajn v dátach" preskúmame prácu s dátami o zbierkových predmetoch Slovenského múzea dizajnu (vrátane zbierky hier a multimédií), ich vizualizáciu a formy sprístupnenia pre verejnosť. Predstavíme dáta SMD, prístup k nim cez API, ich doterajšie a budúce využitie. Pobavíme sa o vhodných nástrojoch a význame pre vzdelávanie, výskum a experimenty. Vítaní sú vývojári, UX dizajnéri, dátoví remeselníci a nadšenci dizajnu. Za SMD sa zúčastnia kurátori, ktorí nám pomôžu zorientovať sa jednotlivých zbierkach múzea.
Meetup je otvoreným stretnutím expertov z rôžnych oblastí dizajnu, technológií a vedy poskýtujúci priestor na interdisciplinárnu diskusiu a zapájanie odbornej verejnosti do výskumno-vývojových aktivít SCD. Výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra dizajnu INOLAB, Knižnica materiálov LOMA a ich výskumná infraštruktúra a vybavenie boli realizované v rámci projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020.