Aktuality INOLABu

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi. Je dizajnérskou platformou na testovanie geometrických algoritmov. Umožňuje dynamicky meniť parametre operácií, ktoré ovplyvňujú zrod nového hybridného 3D objektu. Funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu nových tvarových kompozícií, pomáha dizajnérovi tvoriť za hranicami jeho predstavivosti. Ponúka mu na výbermnožstvo automaticky vygenerovaných možností. Hlavným hýbateľom a rozhodovateľom východzích nastavení a procesov je však dizajnér.

H.U.R.B.A.N. selector vznikol v spolupráci INOLABu - výskumno-vývojového oddelenia SCD (Maroš Schmidt, Lucia Dubačová) so štúdiom Subdigital, ktoré softvér vyvíjalo. Softvér je napísaný od úplných základov v modernom jazyku Rust. Inštaluje sa ako samostatná aplikácia a na svoje fungovanie nepotrebuje žiadne ďalšie doplnky, ani pripojenie na internet. Vďaka projektu Dizajn a inovácie tak vznikol plnohodnotný nástroj ihneď pripravený na používanie komunitou dizajnérov. Ambíciou SCD je pokračovať v rozvíjaní možností a nových funkcií tohto softvéru a optimalizácii používateľského rozhrania.

Softvér H.U.R.B.A.N. selector vznikol v rámci cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020.

koncept: Maroš Schmidt
koordinácia projektu: Lucia Dubačová
vývoj: Subdigital
Ján Tóth / Lead Developer
Ján Pernecký / Geometry Developer
Ondrej Slinták / Developer
Softvér si môžete stiahnuť na tejto adrese.
Požiadavky: Windows 10, myš