Aktuality INOLABu

Inolab Meetup #2 / Dizajn v dátach

Inolab Meetup #2 / Dizajn v dátach

Termín: 15. júl 2020 (streda), 17:00
Miesto: Inolab - 2. posch., Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava, Slovensko


Druhý Inolab Meetup bude zameraný na prácu s digitálnym obsahom a dátami SMD, s cieľom rozpracovať koncept a program Letného Inolab inkubátoru (viac informácií sa dozviete počas meetupu). Inolab Meetup je séria stretnutí expertov z rôznych oblastí dizajnu, technológií a vedy poskytujúci priestor na interdisciplinárnu diskusiu a zapájanie odbornej verejnosti do výskumno-vývojových aktivít SCD.

V rámci témy "Dizajn v dátach" preskúmame prácu s dátami o zbierkových predmetoch Slovenského múzea dizajnu (vrátane zbierky hier a multimédií), ich vizualizáciu a formy sprístupnenia pre verejnosť. Predstavíme dáta SMD, prístup k nim cez API, ich doterajšie a budúce využitie. Pobavíme sa o vhodných nástrojoch a význame pre vzdelávanie, výskum a experimenty. Účastníci meetupu vytvoria tímy, ktoré vypracujú základný koncept nástrojov a aplikácií, a pomôžu nám tak preskúmať nové možnosti sprístupnenia zbierok múzea verejnosti v digitálnej podobe. Vítaní sú vývojári, UX dizajnéri, dátoví remeselníci a nadšenci dizajnu. Za SMD sa zúčastnia kurátori, ktorí nám pomôžu zorientovať sa v jednotlivých zbierkach múzea.

Prosím zaregistrujte sa do 20. 6. 2020 na https://scdsk.typeform.com/to/RnZ59t.
Kapacita je obmedzená.

Inolab Meetupy sú realizované v rámci cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020.