Juraj Blaško - člen poroty NCD 2018

Juraj Blaško - člen poroty NCD 2018

Absolvent Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, kde v roku 2012 ukončil doktorandské štúdium dizertačnou prácou na tému Jednotná vizuálna identita štátnej správy SR. Absolvoval stáže na École des Beaux Arts v Saint Étienne a na École Supériore des Arts Décoratifs v Strasbourgu. Momentálne pôsobí na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, kde vedie Laboratórium aplikovaného dizajnu. Vo svojej tvorbe sa venuje knižnému dizajnu, výstavnému dizajnu a vizuálnej identite. Je spoluautorom vizuálnej identity Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako autor či spoluautor sa podieľal na výstavných projektoch v SNG, SNM, MMB, SCD. V roku 2013 získal Cenu poroty Národnej ceny za dizajn za projekt Jednotná vizuálna identita štátnej správy v SR. Pôsobí tiež v Únii grafických dizajnérov Slovenska.
www.jurajblasko.sk