Kalendar dizajnu

K dejinám dizajnu na Slovensku

K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Viac informácií

Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu

Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu

Michal Petrov

V polovici novembra 2013 sa v pražskom Paláci kníh Luxor konal krst publikácie Michala Petrova Retro ČS. Petrov (1965 v Prahe) je autorom úspešného televízneho cyklu Retro, oceneného v roku 2009 prestížnou cenou Televíznej akadémie Elsa. Pri príprave tejto knihy čerpal z bohatého osobného archívu komerčných materiálov a mapovaniu socialistického konzumu sa venuje aj...

Viac informácií

Po stopách architekta L. E. Hudeca

Po stopách architekta L. E. Hudeca

Klára Kubičková a kolektív

Príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca (1893 – 1859) je vzrušujúcou históriou jedného ľudského i tvorivého zápasu v prvej polovici 20. storočia, odohrávajúcou sa na pozadí dvoch svetových vojen. Banskobystrický rodák Ladislav Hudec vytvoril svoje najlepšie diela v Šanghaji, dnes vyše dvadsaťtrimiliónovej metropole Číny. Monografia predstavuje jeho život a tvorbu...

Viac informácií

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku

Henrieta Moravčíková a kol.

Modern and Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. Publikácia sa zaoberá kontroverznou témou slovenskej architektúry – vplyvom totalitného, resp. autoritatívneho režimu na architektonickú tvorbu. Zvláštnu pozornosť pritom venuje vzťahu modernosti a totalitarizmu či autoritarizmu. Na pozadí vybraných architektonických diel 20. storočia na...

Viac informácií

Decorative Art 70s

Decorative Art 70s

Charlotte & Peter Fiell

(Úžitkové umenie 70. Rokov) 70. roky 20. storočia predstavovali v dizajne experimentovanie so zážitkami s nádychom futurizmu. Znamenali nástup dizajnérskych hviezd ako boli Afra a Tobia Scarpa, Luigi Colani, Ettore Sottsass, Achille Castiglioni, Kisho Kurokawa, Norman Foster, Richard Meier, a Theo Crosby. Estetiku 70. rokov charakterizovalo množstvo protichodných...

Viac informácií

Decorative Art 60s

Decorative Art 60s

Charlotte & Peter Fiell

(Úžitkové umenie 60. rokov) Reedícia úspešného manuálu dizajnu 60. rokov 20. storočia z pera manželov Fiellovcov ukazuje rozmanitosť štýlov hippie a pop v architektúre, interiéri, nábytku, osvetlení, úžitkovom skle, textile a keramike.Obdobie veľkých politických, sociálnych a kultúrnych zmien získava časom na atraktívnosti svojou nespútanou farebnosťou, voľnosťou a...

Viac informácií