Kalendar dizajnu

Poznáme víťaza vizuálnej koncepcie TPT 2015

Poznáme víťaza vizuálnej koncepcie TPT 2015

Dňa 7. mája 2014 odborná porota v priestoroch galérie GJK v Trnave hodnotila 30 návrhov od 25 autorov a tímov zo Slovenska a Českej republiky. Porota ocenila úroveň veľkej väčšiny prác. Pri svojom rozhodovaní prihliadala na ideu a prevedenie vizuálu, čitateľnosť, funkčnosť a praktickosť a jeho vzťah k radu doterajších riešení. Po odbornej diskusii porota vybrala návrh... Viac

The Best of 2013

The Best of 2013

Kolektív autorov

Ročenka českého designu – Ceny Czech Grand Design 2013. Výpravná ročenka českého dizajnu The Best of 2013 v grafickom poňatí Martiny Černej (Imagery) zahŕňa najúspešnejšie české dizajnérske projekty roku 2013. Publikácii okrem súhrnu prác dominujú portréty finalistov všetkých deviatich kategórií Ceny Czech Grand Design s rozsiahlou obrazovou výbavou. Predstavené sú...

Viac informácií

Joseph Binder Award 2014

Joseph Binder Award 2014

Uzávierka: 31. 5. 2014. Medzinárodná súťaž grafického dizajnu a ilustrácie. Rakúska dizajnérska inštitúcia Design Austria organizuje od roku 1996 bienálnu medzinárodnú súťaž grafického dizajnu a ilustrácie Joseph Binder Award, v roku 2014 už po dvanástykrát. Súťaže sa môžu zúčastniť grafickí dizajnéri, ilustrátori a študenti týchto odborov z celého sveta, ktorí... Viac

Česká a slovenská architektura 1971 – 2011

Česká a slovenská architektura 1971 – 2011

Monika Mitášová – Jiří Ševčík

Antológia Česká a slovenská architektura 1971 – 2011. Texty, rozhovory, dokumenty približuje dobovú aj súčasnú situáciu v architektúre v jedenástich vybraných problémových a tematických okruhoch, v ktorých sú texty radené chronologicky. Niektoré z kapitol čerpajú zo zhromaždených a archivovaných dobových dokumentov, iné sú výsledkom rešerší časopiseckých a knižných...

Viac informácií

Anton Cepka

Anton Cepka

kolektív autorov

Publikácia Anton Cepka je prvou kompletnou monografiou jedného z najvýznamnejších slovenských šperkárov, zakladateľa ateliéru šperku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Sumarizuje Cepkovu šperkársku i monumentálnu tvorbu. Bohatý obrazový materiál zahŕňa nielen fotografie šperkov a objektov, ale aj škice, kresby a modely. Autorkami textov sú štyri výtvarné...

Viac informácií

Typografie. O funkci a užití písma

Typografie. O funkci a užití písma

Jason Tselentis

Kniha z edície Grafický dizajn/Dizajn je užitočným typografickým sprievodcom po tomto segmente grafického dizajnu. Zaoberá sa modernou typografiou a vplyvom, ktoré ju formovali. Skúma míľniky vývoja logotypu, layoutu, zameriava sa na vplyv písma, pričom zdôrazňuje základy grafickej práce. Kniha pôvodne vyšla v marci 2011 v americkom vydavateľstve Rockport Publishers s...

Viac informácií