B2B Inovačný Matchmaking Workshop

B2B Inovačný Matchmaking Workshop

Trvanie: 18. september 2017
Miesto: SATORI STAGE, Mickiewiczova 9, Bratislava, Slovensko

Projekt OpenMaker, ktorého cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov, prináša do Bratislavy ďalší inovatívny workshop. 18. septembra 2017 (pondelok) sa v Satori Stage uskutoční B2B INOVAČNÝ MATCHMAKING WORKSHOP. V rámci workshopu budú výrobné firmy prezentovať možnosti spolupráce
s inovátormi.

Matchmaking workshop je tak zaujímavou príležitosťou najmä pre grafických a produktových dizajnérov, ktorí môžu nadviazať spoluprácu s výrobnými firmami. Konkrétna spolupráca dizajnérov a výrobných firiem môže navyše získať finančnú podporu vo výške 20 000 € v súťaži inovačných projektov. Podmienky súťaže, ktorá sa otvára práve 18. septembra 2017, budú predstavené na úvod workshopu.

Viac info a registráciu nájdete tu: https://www.centire.com/sk/workshop/matchmaking-bratislava