Bratislava Design Week 2014

Bratislava Design Week 2014

Trvanie: 22. september 2014 - 28. september 2014
Miesto: Bratislava, Slovensko

Druhý ročník medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week sa uskutoční v dňoch 22. – 28. septembra 2014 na viacerých miestach Bratislavy.
Hlavná centrála: Laurinská 14, dočasná intervencia v nevyužívanom objekte. Festival obsadí všetkých 7 poschodí. Paralelné prezentácie v galériách, showroomoch, verejnom priestore a ďalších miestach v meste. Objekt budovy na Laurinskej ul. č. 14 pôvodne fungovala napr. ako sídlo katedry scénografie VŠMU či sídlo katedry architektúry VŠVU. Moderná architektúra stavby kontrastuje s okolitou historickou zástavbou, ale vzájomne sa nerušia.
Hlavnou témou festivalu je práca. Na ňu bude reagovať veľká medzinárodná výstava a konferencia In the Midl Design Forum, ktorá je diskusnou a prednáškovou platformou festivalu. O práci sa ale nebude len diskutovať či dizajn s témou práca zažívať prostredníctvom výstavy, festival sa bude niesť v znamení výrazne pracovnej nálady – súčasťou bude množstvo atraktívnych workshopov so zahraničnými aj domácimi dizajnérmi, určených pre profesionálov, laikov aj deti.

Viac informácií: http://www.bratislavadesignweek.sk/info/