Cena Profesora Jindřicha Halabalu

Cena Profesora Jindřicha Halabalu

Trvanie: 5. november 2015 - 29. november 2015
Vernisáž: 5. november 2015 (štvrtok), 17:00
Miesto: SNG Zvolenský zámok, Zvolen, Slovensko

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy súťažných prác 11. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže dizajnu nábytku a interiéru “Cena Profesora Jindřicha Halabalu” bude  5. novembra 2015 o 17:00 v rámci stálych expozícií Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku .
Hlavnou myšlienkou podujatia je dlhodobo podporovať vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni.

Súťaže sa zúčastňujú študenti vysokých škôl študujúci v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu so svojimi projektami. V roku 2013 bol 9. ročník súťaže po prvý raz otvorený aj študentom z ostatných štátov Európskej únie. Ocenené práce boli predstavené v priebehu roka 2014 v piatich európskych krajinách.
11. ročník dáva možnosť v 5. nesúťažnej kategórii, mladým dizajnérom, umelcom a doktorandom prezentovať svoju tvorbu formou site-specific inštalácií.
Vyhodnotenie prvého kola bude prebiehať elektronickou formou. O výsledkoch budú súťažiaci informovaní mailom, zároveň budú bližšie informovaní o doručení modelov a posterov.

Hlasovať bude odborná porota. Výber súťažných prác bude vystavený v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku v rámci stálych expozícií. Výsledky súťaže budú publikované v odbornej tlači, medializované v rozhlase a televízii.

Organizátor: Katedra dizajnu, nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene
Info: http://www.cenahalabalu.sk/

FB event: https://www.facebook.com/cenaprofesorahalabalu?fref=ts
Info: http://www.tuzvo.sk/halabala/11_rocnik/