Fennia Prize 2017

Fennia Prize 2017

Uzávierka: 5. september 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Cena Fennia je medzinárodná dizajnérska súťaž, v ktorej sú spoločnosti a organizácie oceňované za príkladné využitie dizajnu v navrhovaní i realizácii produktov, služieb, obchodných procesov alebo konceptov. Cieľom súťaže, poriadanej každý druhý rok, je podpora a využívanie dizajnu v podnikaní a chode spoločnosti s cieľom zvýšiť tak rast, konkurencieschopnosť a schopnosť internacionalizácie. Cena Fennia pripravila pre víťazné organizácie, spoločnosti a produkty prezentáciu formou výstavy, rovnako i uverejnenie v katalógu a odborný seminár.
Súťaž, ktorá sa tento rok bude konať už po trinástykrát, je rozdelená do dvoch častí: všeobecná časť a časť Start-up-ov, ktorej sa môžu zúčastniť spoločnosti, ktoré sú na trhu menej ako 5 rokov.

Fennia Prize 2017
Registrácia: 16.05.2016 – 05.09.2016
Kategóra: Priemyselný & produktový dizajn
Detaily súťaže: http://www.designforum.fi/prizes/fenniaprize/2017en