Festival Landscape v Prahe

Festival Landscape v Prahe

Trvanie: 18. jún 2014 - 19. september 2014
Miesto: Praha, Česko

Praha má nový festival. Potrvá tri mesiace (18. 6. – 9. 9. 2014) na dvoch miestach a návštevníkov prevedie krajinou (pražskej) architektúry. V programe má šesť výstav, niekoľko desiatok prednášok, umeleckých akcií a performancií a kontinuálny sprievodný program.
Festival Landscape sa rozprestrie po krajine mesta medzi Galériou Jaroslava Fragnera v Starom Meste a Nákladovým nádražím Žižkov.
Predstaví najpodnetnejšie realizácie a návrhy z oblasti krajinnej architektúry a tvorby zameranej na verejný priestor.
Predstaví sa okolo stovky projektov najmä z európskych krajín, pod ktorými sú často podpísaní architekti zvučných mien, ale aj študenti českých vysokých škôl, ktoré sa venujú téme krajinnej architektúry.

Centrom tejto časti je jeden z najzaujímavejších príkladov krajinné architektúry - Nákladové nádraží Žižkov.
Vo výstavnej časti sa predstaví napríklad Krajina z druhej ruky – nová identita nemeckej priemyselnej krajiny a špecifiká tvorby zelene v postindustriálnych areáloch Výstavy budú v priebehu troch mesiacov sprevádzať hudobné produkcie, krajinné a land-artové inštalácie alebo ukážky guerillových prienikov do verejného priestoru.

Pod touto časťou festivalu figurujú významné osobnosti českého umeleckého a krajinárskeho prostredia, napríklad Kurt Gebauer, Lenka Klodová, Vladimír Sitta, Eva Wagnerová alebo združenie veľkomestských záhradníčok Kokoza či Nadace Proměny..
V mnohých smeroch bude objavná časť festivalu zameraná na históriu českej krajinnej architektúry a jej osobnosti, napríklad Ladislava Žáka, legendu odboru Ivara Otrubu alebo Vladimíra Sittu. Im, ako aj ich spolupracovníkom a nasledovníkom je venovaná aj časť rozsiahlej česko-anglickej publikácie CzechScape.

Medziodborový festival Landscape sa bude prelínať s júnovým festivalom reSITE, ktorý sa zameriava komplexne na mestá a život v nich.
Kurátorom festivalu je Dan Merta.
Informácie: http://www.gjf.cz/, http://www.landscape-festival.cz/ alebo http://nakladovenadrazizizkov.cz/.