HOMI Maker Design Award 2015

HOMI Maker Design Award 2015

Uzávierka: 16. december 2014 (utorok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Milánska veľtržná spoločnosť HOMI, organizujúca každoročne rovnomenný medzinárodný veľtrh životného štýlu, vypisuje spolu s Centrom umeleckých a tradičných remesiel Toskánska Artex pod patronátom odborných asociácií CNA a Confartigianato medzinárodnú súťaž HOMI Maker Design Award 2015. Súťaž je určená mladým dizajnérom do 35 rokov (k 1. 1. 2015) a môžu sa jej zúčastniť dizajnéri – absolventi rôznych stupňov štúdia umeleckých a dizajnérskych škôl či mladí profesionáli, ktorí štartujú vlastné podnikanie.

Podmienky súťaže:

  • súbor súťažných prác musí byť skutočne vyhotovený dizajnérom
  • súťažiaci nemal nikdy vystavené svoje práce na medzinárodnom veľtrhu Macef
  • súťažiaci musí byť činný v oblasti umeleckého remesla a úžitkového umenia a jeho práce by mali priniesť inováciu a osobnú umeleckú výpoveď


Súťažné kategórie:

  1. Životný štýl, zariadenie domácnosti, bývanie
  2. Móda, šperky a módne doplnky

Súťažné portfólio musí obsahovať vysvetľujúci materiál o súťažnom objekte v písomnej forme vo formáte pdf, 1 fotografiu každého produktu (JPG alebo TIFF, min.500 pixlov) bez nároku na copyright, životopis autora vo formáte pdf a zoznam zasielaných súťažných prác.
6 víťazných projektov (3 z každej kategórie), o ktorých rozhodne odborná porota, bude vystavených na veľtrhu HOMI v Miláne v dňoch 17. – 20. 1. 2015. Víťazi majú právo na samostatný stánok vo výstavnej časti veľtrhu HOMI nazvanej Experimenty venovanej inováciám talianskych aj zahraničných dizajnérov, ubytovanie zdarma pre 1 osobu počas konania veľtrhu a publicitu v propagačných materiáloch veľtrhu.

Adresa na zasielanie portfólia: creazionigiovani@artex.firenze.it.
Usporiadateľ potvrdí doručenie zásielky e-mailom. Víťazi súťaže musia byť k dispozícii organizátorom 24 hodín po rozhodnutí poroty 8. januára 2015, inak porota vyberie ďalšieho v poradí.

Uzávierka: 16. 12. 2014.

Informácie: creazionigiovani@artex.firenze.it.
Ďalšie informácie:
Organization Secretariat
ARTEX s.cons.r.l.
Via Sandro Botticelli, 9R - 50132 Firenze
Tel. +39 055 570627 
Fax +39 055 572093
http://www.artex.firenze.it/.