iF DESIGN AWARD 2016

iF DESIGN AWARD 2016

Uzávierka: 15. október 2015 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Jedna zo svetovo najprestížnejších súťaží v dizajne.
iF Design Award 2016 je súťaž s viac, ako šesťdesiatročnou tradíciou, ktorá udeľuje prestížne ceny v siedmych kategóriách dizajnu. Tohtoročné súťažné kategórie sú nasledovné:
produktový dizajn, obalový dizajn, komunikácia, interiér, koncept, dizajn služieb (tohoročná novinka), architektúra (tohoročná novinka).
Cena iF DESIGN AWARD poskytuje účastníkovi možnosť dosiahnuť svetový ohlas víťazstvom v uvedených kategóriách.

Uzávierka prihlasovania prác: 15. október 2015, 23:55

Poplatky za registráciu sa líšia v závislosti na čase registrácie a statuse prihlasovaného účastníka.
Všetky informácie: http://www.ifdesign.de/