KONTINUITA. 20 rokov Školy dizajnu

KONTINUITA. 20 rokov Školy dizajnu

Trvanie: 19. október 2017 - 3. december 2017
Vernisáž: 18. október 2017 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Pri príležitosti blížiaceho sa dvadsiateho výročia svojho založenia predstavuje bratislavská Súkromná stredná umelecká škola dizajnu na netradičnej výstave v galérii Satelit stovky návrhov, plagátov, fotografií, vizualizácií a ideových štúdií svojich študentov a absolventov.

Výstava ako archív ideí
Výstava mapuje dve dekády najdlhšie pôsobiacej súkromnej strednej umeleckej školy na Slovensku prostredníctvom archívu ideí, netypickým spôsobom nainštalovaných stoviek tlačí, ktoré vytvorili študenti školy. Súčasťou výstavy je tiež videoinštalácia študenta Reného Lazového, ktorého dielo mohli diváci vidieť i na festivale Biela noc 2017.

Katalóg ako skicár pre budúce idey
Rozvinutím a pokračovaním výstavy je katalóg – skicár, ktorý v textoch a rozhovoroch zachytáva pohľady a názory vedenia a pedagógov školy, ale aj ďalších osobností z oblasti umenia, dizajnu a školstva na Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave. Formou ankety približuje katalóg aj uvažovanie absolventov o otázkach súvisiacich s umeleckou a dizajnérskou tvorbou. Zaujímavosťou je, že veľkú časť publikácie tvoria čisté listy, ktoré sú priestorom pre budúce idey, nápady, vízie a skice čitateľov.

Každý študent je dôležitý
Organizátori zo Školy dizajnu, ktorí výstavu pripravovali, k nej uviedli:
„Pri uvažovaní o výstave a prezeraní nepreberného množstva študentských prác sme si uvedomili, koľko rôznorodých kreatívnych mladých ľudí našu školu navštevovalo a koľko ideí, nápadov a vízii u nás vzniklo. Čas, ktorý sme s každým študentom strávili sa nám zdal z odstupu rokov krátky, no dôležitý. Uvedomili sme si, aké cenné sú pre nás všetky idey študentov, ktoré na Škole dizajnu vznikali. Nie len tie, ktoré sa napokon realizovali, vstupovali do výroby či boli oceňované a vystavované, ale všetky, ktoré sa formovali v otvorenom tvorivom dialógu učiteľa a žiaka, vo dne i v noci za monitormi počítačov, v ateliéroch i skicároch počas prechádzok krajinou. Tieto idey a procesy ich vznikania, formovania či prehodnocovania považujeme v rámci umeleckého vzdelávania za zásadné. Rovnako dôležití sú pre nás ich autori, študenti, ktorí svojím príchodom vždy vnášajú do školy čerstvý vietor.
Rozhodli sme sa teda neprezentovať na výstave veci, ale v jednotnej forme predstaviť skôr archív ideí, symbolicky zachytiť ich množstvo a v kontexte dvadsaťročnej histórie Školy dizajnu krátky čas, počas ktorého vznikali. Svoj pohľad však nechceme smerovať iba do minulosti, preto je archív otvorený, pripravený na prírastky. Priestor pre budúce idey uvoľňujeme v katalógu – skicári, ktorý je rozvinutím myšlienky výstavy a jej pokračovaním. Študentom, ale nie len im, môže poskytnúť inšpiráciu i voľnú plochu pre ich nové nápady.“
_

O Škole dizajnu
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave so sídlom na Ivanskej ceste 21 v Bratislave začala pôsobiť od 1. 9. 1998 pod vedením akad. maliara Bohumila Baču. Zakrátko tím pedagogických zamestnancov vypracoval inováciu učebných osnov niektorých študijných odborov, ktoré už boli v určitých oblastiach neaktuálne a nereagovali dostatočne na očakávané požiadavky na budúcich absolventov na trhu práce. Po niekoľkých rokoch škola vypracovala nový študijný odbor s názvom dizajn, so zameraním na priemyselný, fotografický, grafický, priestorový a odevný dizajn. Obsahovo pripravila aj nový študijný odbor – grafiku vizuálnych komunikácií.
V súčasnosti Škola dizajnu poskytuje vo vzdelávacom programe štvorročného maturitného štúdia úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch: fotografický dizajn, grafický a priestorový dizajn, priemyselný dizajn a odevný dizajn. Od roku 2010 škola zabezpečuje aj vyššie odborné štúdium, ktoré sa ukončuje absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – diplomovaný špecialista v odboroch: animovaná tvorba, filmová a mediálna tvorba, grafika vizuálnych komunikácií, interiérový dizajn, odevný a textilný dizajn, fotografia a manažment umenia a dizajnu.
Ľuboš Lehocký

Kurátor výstavy:
Ľuboš Lehocký

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Súkromná stredná škola dizajnu v Bratislave

Generálny partner SCD:
J&T Banka

Podpora:
Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Grafický dizajn:
Juraj Kočár
Architekt výstavy:
Dalibor Bača

Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Kontakt:
Ľuboš Lehocký
Spolupráce, prezentačné a výstavné aktivity
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
lubos.lehocky@ssus.sk
+421 918 776 114

Helena Veličová, +421 918 110 247, satelit@scd.sk