Ľubomír Longauer sa stal laureátom ceny nadácie Tatra banky 2015

Ľubomír Longauer sa stal laureátom ceny nadácie Tatra banky 2015

Srdečne gratulujeme Ľubomírovi Longauerovi, ktorý sa stal laureátom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2015 v kategórii DIZAJN za autorstvo a dizajn publikácie Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 - Vyzliekanie Slovenska z kroja.
Nadácia Tatra banky doteraz podporila 81 etablovaných umelcov, 41 začínajúcich tvorcov a 6 mladých módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel. Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny, špeciálne pre túto príležitosť, vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získavajú aj finančnú odmenu.

Druhý diel cyklu o úžitkovej grafike na Slovensku Vyzliekanie Slovenska z kroja sa zaoberá prienikom modernej typografie a úžitkovej grafiky na Slovensko. Modernú, tzv. novú typografiu začali na Slovensku šíriť intelektuáli z okruhu kultúrno-politického mesačníka DAV. Na osudoch davistov autor približuje vývoj avantgardy a nakoniec aj tragické osudy jej slovenských, ale i niektorých českých protagonistov, a to nielen v oblasti úžitkovej grafiky, ale i v širšom kultúrnom kontexte. Výučbu a vývoj typografie u nás podstatne ovplyvnila Škola umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, a tak autor predstavuje nielen školu, ale aj okruh grafikov, ktorí priamo s ňou súviseli. Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Zdenka Rossmana, Josefa Rybáka či Karola Jaroňa približuje v medailónoch, ktoré mapujú ich celoživotný vývoj v úžitkovo grafickej tvorbe. Publikácia je bohato ilustrovaná stovkami dobových prác, z ktorých väčšina v tomto rozsahu a kontexte ešte nebola publikovaná.

Zdroj: http://www.slovart.sk/buxus/generate_page.php?page_id=22601
Info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/pozname-laureatov-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-2015/