MAARTEN GIELEN / ROTOR (Brussels, BE)

MAARTEN GIELEN / ROTOR (Brussels, BE)

Trvanie: 18. november 2015
Miesto: Vysoká škola umeleckopriemyslová, nám. Jana Palacha 80, miestnosť č. 115, Praha, Česko

“BITS AND PIECES”.
Prednáška zakladateľa bruselského kolektívu architektov a designérov Rotor, kurátorov retrospektívy OMA/Progress v Barbican Art Gallery v Londýne, autorov výstavy a publikácie Behind the Green Door na Oslo Architecture Triennale 2013 a takisto čerstvých držiteľov Global Award for Sustainable Architecture za rok 2015.
Rotor prepojujú výskumnú, kurátorskú a architektonickú činnosť pri tvorbe kritických postojov k používaniu a opätovnému využívaniu materiálnych zdrojov v stavebnom priemysle a architektúre.
Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

Termín: 18. november 2015 o 19:30 hod.
Miesto: Vysoká škola umeleckopriemyslová, nám. Jana Palacha 80, Praha, miestnosť č. 115
Info: https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/maarten-gielen-bits-and-pieces-2853

Vstup je voľný.

http://www.rotordb.org/
http://www.rotordeconstruction.be/