Medzinárodná konferencia o materiáloch a materiálových experimentoch

Medzinárodná konferencia o materiáloch a materiálových experimentoch

Trvanie: 25. november 2015 - 26. november 2015
Miesto: Design School Kolding, Ågade 10, Kolding, Dánsko

Škola dizajnu Kolding a Univerzita v Južnom Dánsku sa na počas dvoch novembrových dní stanú hostiteľmi medzinárodne uznávanej konferencie Eksig s témou: Hmatateľné prostriedky - Zážitkové poznanie prostredníctvom materiálov: http://experientialknowledge.org.uk/conference_2015.html.

Eksig je bienálne podujatie a po prvý krát v dejinách sa koná mimo územia Veľkej Británie. Pre Kolding je preto výber ich školy, ako miesta konania tejto prestížnej konferencie obrovskou poctou.
Konferencia je tiež nazývaná 'skupinou so špeciálnymi záujmami’ pod gesciou Design Research Society - jednou z najvýznamnejších sietí zaoberajúcich sa výskumom dizajnu.

Konferencia si dáva za tému výskum a pohľad na materiál a jeho novátorské vnímanie po senzorickej, kontextovej, kvalitatívnej, strategickej, priestorovej či časovej stránke. Zaoberá sa využívaním rôznych metriálov v rozličných výrobných procesoch, interakciou s inými materiálmi, metaforickým využitím, asociáciami, udržateľnosťou, reflektívnym vnímaním a podobne. Konferencia prinesie na materiály celkom iný, novátorský pohľad s kreatívnymi vstupmi z akýchkoľvek formátov. Snahou tohto fóra je tiež objaviť rozličné spôsoby ktorými môže zážitkové spoznávanie materiálov získať zaslúžené uznanie na poli výskumu. Toto sa môže uskutočniť i vďaka návratu do prírody a nevyhnutnou zmenou pohľadu na zaužívané procesy a vedomosti.

Dátum konania: 25. - 26. november 2015
Miesto konania: Design School Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding, Dánsko

Info: https://www.designskolenkolding.dk/en/calendar/international-conference-materials
Téma: http://experientialknowledge.org.uk/conference_theme_2015.html