Medzinárodná súťaž filmového plagátu

Medzinárodná súťaž filmového plagátu

Uzávierka: 15. december 2014 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Tiburon International Film Festival so sídlom v kalifornskom Tiburone, USA vypisuje pri príležitosti nadchádzajúceho 14. ročníka medzinárodného filmového festivalu súťaž grafického dizajnu na dva plagáty k tomuto podujatiu, ktoré sa uskutoční v apríli 2015. Počet súťažných návrhov nie je limitovaný.

Plagát 1:
Filmom porozumieť svetu
Požadované parametre:

  • rozmery: 11.25" šírka x 17.25" výška
  • rozlíšenie: 300 dpi a vyššie
  • formát: jpg alebo pdf.

Plagát má použiť graficky výrazný dizajn, písmo a farebnosť. Dizajn musí byť ľahko uplatniteľný vo variantných materiáloch (printy, tričká a pod.) Výtvarné poňatie je ľubovoľné – grafický dizajn, ilustrácia, fotografia či iná technika.
Návrh musí obsahovať tento text:
14th Annual Tiburon International Film Festival
April 9-17, 2015
Understanding the World through Film®
http://www.tiburonfilmfestival.com/

Plagát 2:
Audrey Hepburn
Ľubovoľný návrh na plagát zobrazujúci ikonu amerického filmu Audrey Hepburnovú.

Súťažné návrhy musia obsahovať meno, adresu a email súťažiaceho.
Porota ocení originalitu, obsah a marketingovú hodnotu návrhov. Víťazné plagáty budú propagované spolu s fotografiou a biografiou autora počas celého roka. 
Adresa na zasielanie súťažných prác:
Tiburon International Film Festival, 6 Beach Road, 544 ~ Tiburon, CA 94920 USA.

Uzávierka: 15. 12. 2014.

Informácie: info@TiburonFilmFestival.com.
Ďalšie informácie: http://www.tiburonfilmfestival.com/.