Moderna medzivojnová a povojnová

Moderna medzivojnová a povojnová

Trvanie: 20. august 2015
Miesto: Flatgallery, Baštová 1, Bratislava, Slovensko

Pásmo prednášok o architektúre na Slovensku: „Moderna medzivojnová a povojnová“ je voľným pokračovaním fotografickej výstavy so zameraním na modernú domácu architektúru FUNKCIONALIZMUS.SK v rámci prebiehajúcej výstavy vo Flatgallery MODERNA.SK (7. 8. 2015 - 31. 8. 2015).
V roku 2014 sa konala vo Flatgallery v rámci výstavy aj mini konferencia s názvom je Moderna stále moderná? 
Tento rok je tiež prichystaná minikonferencia, ktorá sa bude niesť v podobnom duchu a to s názvom: "Moderna medzivojnová a povojnová" s nasledujúcim obsadením:
1. Dominika Belanská : „Miesta mestskej slobody - (Pod Pyramídou / Jedlé mesto, o.z.)"
2. Andrej Jaroš : „Bratislavské pasáže z medzivojnového obdobia“
3. Lívia Pemčáková : „Záchrana interiéru Vládneho salónika z letiska M.R. Štefánika v Bratislave“
4. Martin Zaiček : „Kúpeľná architektúra II. polovice 20. storočia na Slovensku“

Pásmo prednášok o architektúre na Slovensku: „Moderna medzivojnová a povojnová“
Miesto: Flatgallery, Baštová 1, 811 03 Bratislava
Čas: 20. 8. 2015 o 18:00
bude pozostávať zo štyroch krátkych (cca. polhodinových) prezentácií a nadväzujúcich mikrodiskusií ku konkrétnym témam, ako napr. povojnové kúpeľné objekty na Slovensku, verejný priestor v Bratislave, špecifiká pamiatkovej starostlivosti o modernistickú architektúru, alebo ako sa časom mení vnímanie moderny a jej prínos. S prednáškami sa predstavia : architektka a žurnalistka Dominika Belanská, členka OZ Jedlé mesto a iniciatívy Námestie pre ľudí, spoluzakladateľka projektu POD PYRAMÍDOU a NA STRECHE, Martin Zaiček, spoluzakladateľ OZ ARCHIMERA a doktorand na Fakulte architektúry STU v Bratislave u doc. Henriety Moravčíkovej, Andrej Jaroš, žurnalista, kurátor vo Flatgallery a doktorand na Ústave dejin umění na FiF UK v Prahe u doc. Marie Klimešové, ako aj Lívia Pemčáková, absolventka Katedry Dejín umenia Fif UK v Bratislave, ktorá v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierok Slovenského múzea dizajnu v Bratislave. Následne sa chystáme spísať "manifest", ktorý by bol otvorenou výzvou odborníkov k zodpovednejšiemu narábaniu s dedičstvom modernej architektúry na Slovensku ako aj dôslednejšej reflexií stavebných pamiatok 20. storočia. Tento dokument by mal byť na záver diskusie podpísaný zúčastnenými, šírený ďalej prostredníctvom médií a zaslaný zodpovedným zástupcom v samosprávach, príslušných úradoch a ostatným kompetentným osobám a prislúchajúcim inštitúciám. Cieľom diskusie je zviditeľniť problematiku ochrany modernej architektúry na pozadí aktuálnych príkladov a hľadať možnosti spoločného a systematického prístupu odbornej i širokej verejnosti k jej súčasnému zhodnoteniu a následne i systematickej záchrane. Každý z prednášajúcich bude mať pripravenú vlastnú prehliadku naplánovanú na koniec augusta úzko súvisiacu s témou prednášky po vybraných architektonických pamiatkach/objektoch v Bratislave spojenú s odborným výkladom, pričom z týchto prehliadok bude vytvorený aj audiovizuálny záznam vo vysokej kvalite vhodný na archiváciu, či následné postprodukčné spracovanie. O presnom programe jednotlivých prehliadok vás budeme včas informovať.

Kurátor výstavy a koordinátor prednášok: Andrej Jaroš
Zdroj: https://www.facebook.com/events/726304027498026/