Prednáška Budoucnost designu: Fedja Vukić

Prednáška Budoucnost designu: Fedja Vukić

Trvanie: 25. august 2015
Miesto: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha, Česko

Prednáška popredného chorvátskeho teoretika o nedávnej histórii dizajnu v Chorvátsku i bývalej Juhoslávii a aktuálnej dizajnérskej tvorbe v tejto oblasti.
Fedja Vukić, profesor teórie a histórie dizajnu Univerzity v chorvátskom Záhrebe, predstaví disciplínu teórie dizajnu ako kultúrneho fenoménu, v kontexte socialistickej Juhoslávie a jej vzťah k súčasnej dizajnérskej scéne.
Fedja Vukić prešiel odbornou prípravou a výskumnými projektami univerzít v chorvátskom Splite, slovinskej Ľubľanealebo záoceánskom Miami Beach. Po viacakodvochdesaťročiach je ako jeden z mála odborníkov na oblasť dizajnu v zemiach bývalej Juhoslávie významnou osobnosťou na poli výskumu, propagácie a internacionalizácie chorvátskeho dizajnu, čo dokázal svojou medzinárodnou činnosťou a výstupmi pre širokú škálu medzinárodných sympózií a konferencií.
Je uznávaným autorom kultových publikácií o dizajnu v Chorvátsku, ako je Building on the Borders (1995), A Century of Croatian Design (1996) alebo Croatian Design Now (2008). Jeho najnovším dielom je publikácia reflektujúca obdobie chorvátskeho priemyslového dizajnu medzi rokmi 1950 až 1980 s názvom The Other Design History, ktorá je retrospektívnym pohľadom na teóriu a kritiku priemyslového dizajnu v kontexte socializmu na území Chorvátska.
Prednáška zároveň otvorí výstavu s názvom Dizajn in Croatia, ktorá budete môcť v GALÉRII CZECHDESIGN navštíviť do 4. septembra 2015.

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.
25. 8. 2015 18:00 - 21:00
CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1
Prednáška je súčasťou prednáškového cyklu Budúcnosť dizajnu, ktorý je financovaný z Fondov EHP.

Zdroj: http://www.czechdesign.cz/co-se-deje/budoucnost-designu-fedja-vukic-prednaska