Prednáška z cyklu “Budoucnost designu” - Guy Julier

Prednáška z cyklu “Budoucnost designu” - Guy Julier

Trvanie: 25. november 2015
Miesto: UMPRUM, Nám. Jana Palacha 80, Praha, Česko

Prednáška z cyklu prednášok a workshopov významných zahraničných dizajnérov a teoretikov dizajnu “Budoucnost designu” organizovaných informačnou platformou Czechdesign.
Guy Julier, vedúci výskumných aktivít v oblasti súčasného dizajnu ve Victoria & Albert Múzeu v Londýne a na Univerzite v Brighton, pricestuje predstaviť svoj dlhoročný výskum na poli súčasnej dizajnérskej produkcie. Jeho odbor nazývaný „Kultúra Dizajnu“ sa zaoberá vzájomnými vzťahmi medzi dizajnérskym procesom vo všetkých jeho formách (vrátane navrhovania, výroby, marketingu a reklamy) a spotrebou výsledkov týchto procesov. Prečo súčasný dizajn vyzerá tak ako vyzerá a aké významy a funkcie sa do procesu jeho tvorby nenávratne zapisujú?

Termín konania: 25. 11. 2015 od 18:30 do 21:00 hod.
Miesto konania: UMPRUM, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Vstupné: zadarmo

Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku.
Zdroj: http://www.czechdesign.cz/co-se-deje/budoucnost-designu-guy-julier