Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej

Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej

Termín: 13. november 2018, 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Kurátorka grafického dizajnu Moravskej galérie v Brne Marta Sylvestrová predstaví vo svojej prednáške obsah a význam najnovších akvizícií zbierky grafického dizajnu MG, získaných z dvoch pozostalostí významných osobností českého grafického dizajnu Jana Rajlicha a Jiří Rathouského.
Prednáška sa koná pri príležitosti prezentácie časopisu Designum 3/2018.
Prednášajúca: Marta Sylvestrová