Varroc Design Challenge: Create New Icon

Varroc Design Challenge: Create New Icon

Uzávierka: 11. január 2015 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná

Varroc Lighting Systems a časopis AutoDesign&Styling vyhlasujú medzinárodnú dizajnérsku súťaž s názvom Create New Icon. Úlohou dizajnérov je preniesť línie niektorého z legendárnych automobilov do budúcnosti a vytvoriť tak novú automobilovú ikonu.
Hlavným partnerom dizajnérskej súťaže je popredný výrobca automobilového osvetlenia Varroc Lighting Systems, preto je aj zvláštny dôraz kladený na stvárnenie osvetlenia, ktoré je dnes jedným z kľúčových prvkov každého automobilového dizajnu. Súťaž je otvorená všetkým tvorcom bez rozdielu veku. Organizátori neobmedzujú kreativitu ani voľbou kresliarskej techniky. Vítané sú predovšetkým voľné dizajnérske skice, ale je možné dodať aj projekt s výstupom vo forme počítačového 3D modelu.
Víťazom súťaže sa stane autor, ktorého návrh dokáže najlepšie zachytiť a preniesť esprit pôvodného modelu a pretvoriť ho na moderne poňatý automobil s ambíciami stať sa rovnakou ikonou ako jeho vzor. Na troch najúspešnejších autorov čaká finančná odmena a voľná vstupenka na medzinárodnú konferenciu AUTO DESIGN PRAGUE 2015 (http://www.auto-design-prague.cz/), ktorá je už tradičným každoročným stretnutím renomovaných automobilových dizajnérov. 
Výber najlepších projektov zabezpečí odborná porota. Svoje návrhy môžu dizajnéri prihlasovať prostredníctvom webu http://www.auto-design.cz/, kde okrem prihlasovacieho formulára nájdu aj kompletné podmienky. Víťazi sa predstavia na stránkach 49. vydania časopisu AutoDesign&Styling, ktoré vyjde na začiatku februára 2015.

Informácie: http://www.auto-design.cz/.

Kontakt
Radek Laube
M: +420 774 668 860
E: laube@auto-design.cz
T/F: +420 220 910 324
http://www.auto-design.cz/

Organizátor
Varroc Lighting Systems je globálnym centrom vývoja a popredným svetovým výrobcom vonkajšieho osvetlenia pre automobilový priemysel. Firma dodáva svetelnú techniku známym výrobcom automobilov vrátane prémiových značiek. V Českej republike Varroc Lighting Systems uskutočňuje výskum, aplikačný vývoj a výrobu predných svetlometov, zadných svetiel a elektronických riadiacich jednotiek pre automobilový priemysel. S viac ako 2 300 zamestnancami patrí k významným producentom v Českej republike. Varroc Lighting Systems má v Českej republike dva výrobné závody, nástrojáreň a globálne vývojové centrum v troch lokalitách. Varroc má silné postavenie vo výskume, vývoji a inováciách, vďaka čomu patrí medzi svetových lídrov v oblasti svetelnej techniky.
Viac informácií: http://www.varroc.cz/.