Vyhlásenie súťaže o vytvorenie dizajnérskeho diela – Egoboxu

Vyhlásenie súťaže o vytvorenie dizajnérskeho diela – Egoboxu

Uzávierka: 16. november 2017 (štvrtok), 16:00

Egobox v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú súťaž o vytvorenie dizajnérskeho diela – Egoboxu. Je to filozofický koncept a symbolický priestor, kde človekv kľúčových situáciách„odkladá“ svoje ego. Ideálne predtým, ako rozhodne o niečom dôležitom. Egobox potrebujeme občas všetci. Je prejavom uvedomenia si vlastného ega a zrelosti človeka so všetkými pozitívnymi, ale aj negatívnymi prejavmi, ktoré so sebou prináša. Myšlienkou tejto súťaže je upozorniť širšiu verejnosť na potrebu práce s vlastným egom. Ak egobox zaujme, organizátor sa ho pokúsi ponúknuť na trhu.

Kritériá hodnotenia:

Hodnotené budú originalita, zrozumiteľnosť a výpovedná sila návrhu a úroveň spracovania dizajnu.

Harmonogram súťaže:

11. september 2017 – zverejnenie súťaže a začiatok prihlasovania

16. november 2017 – uzávierka súťaže

1. december 2017 – vyhlásenie výsledkov súťaže

Odmeny:

Autor víťazného návrhu získa odmenu 1005,- Eur brutto.

Vyhodnotené budú aj ďalšie miesta s odmenami:

2. miesto: 350,- Eur

3. miesto: 250,- Eur.

Finančné čiastky budú autorom ocenených návrhov vyplatené do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Zverejnenie výsledkov súťaže:

Víťazné návrhy budú zverejnené 1.12.2017 počas Startup Awards 2017, kde víťazný autor predstaví svoje dielo. Organizátori zverejnia aj vybrané nevíťazné návrhy na výstave počas konania podujatia v novej budove Slovenského národného divadla. Vybrané návrhy budú tiež prezentované na www.egobox.sk a publikované prostredníctvom mediálnych partnerov.

Viac sa o tomto koncepte dozviete tu.