Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Trvanie: 11. november 2016
Miesto: Česko

Národní cena za studentský design oslávila tento rok 26. výročie. Od roku 2012 sa súťaž stala medzinárodnou a ďalšia zmena nastala v roku 2014, kedy sa rozdelila na dve časti - na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu.

Tento rok sa súťažilo v odboroch vizuálnej komunikácie. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 120 autorov z 10 univerzít (z toho 3 zahraničných) a z 11 vyšších odborných a stredných odborných škôl. Práce hodnotili tri nezávislé poroty: vysokoškolská bola zložená z pedagógov vysokých škôl a univerzít, stredoškolská z pedagógov stredných a vyšších odborných škôl a medzinárodná porota bola zložená z kurátorov múzeí, nezávislých expertov a najlepších profesionálnych dizajnérov ČR. Celkom hodnotilo študentské práce 27 profesionálnych vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, grafických dizajnérov, expertov a kurátorov dizajnu.

Poroty nominovali vo viackolovom hodnotení na ocenenie 51 prác.

Po zasadnutí medzinárodnej poroty získali

  • Národní cenu za studentský design 2016 * GRAND Pavel Coufalík z VŠUP
  • Národní cenu za studentský design * JUNIOR Judita Košťáková z VOŠG a SPŠG Praha
  • Ocenenie Excelentní studentský design 2016 Marek Fanta a Martin Roudenský z FUD UJEP, Lucia Mlynčeková z VŠVU Bratislava, Nikola Klímová z VŠUP, Lenka Štukhejlová z FUD UJEP a Josefína Karlíková z VOŠG a SPŠG Praha
  • Ocenenie Dobrý studentský design 2016 Tereza Bartošová z FUD UJEP, Michelle Cndenárová z FMK UTB, Pavel Mrňús z FMK UTB, Veronika Tilšerová z FUD UJEP, Matěj Brníčko z VOŠG a SPŠG Praha, Klára Zerzánková z VOŠG Jihlava a Veronika R. Nováková z FMK UTB.
  • Tento rok udelila prvýkrát porota vlastnú Cenu mezinárodní poroty. Získala ju Jozefína Karlíková z VOŠG a SPŠG Praha.

Prvýkrát v histórii súťaže od roku 1991 získal NCSD jeden autor druhýkrát. Pavel Coufalík uspel v roku 2013, vtedy ešte ako študent FMK UTB, s knihou Zlín a tento rok s diplomovou prácou Orientačné systémy v československej socialistickej architektúre na VŠUP v Prahe.

Obrazová dokumentácia je dostupná na www.studentskydesign.cz

Info: http://www.designcabinet.cz/vysledky-narodni-ceny-za-studentsky-design-2016-1478809146