Kathrin Pokorny-Nagel - členka poroty NCD 2018

Kathrin Pokorny-Nagel - členka poroty NCD 2018

Vyštudovala dejiny umenia vo Viedni, Mníchove a v Cambridgi. V rokoch 1994 - 1995 pracovala ako výskumná pracovníčka v Architektzentrum. V rokoch 1996 - 1998 absolvovala postgraduálne štúdium v kurátorskom programe v Inštitúte kultúrnych štúdií vo Viedni. V rokoch 1999 - 2001 navštevovala univerzitný program "Library and Information Studies". V MAKu začala pracovať v roku 1996 ako výskumná pracovníčka a od roku 2001 zastáva pozíciu vedúcej Library and Works on Paper Collection / Archive. Okrem toho vedie kurzy o histórii tlače, techniky tlače a súčasnom knižnom umení na Viedenskej univerzite. Je autorkou nespočetného množstva publikácií, kurzov a výstav o histórii dekoratívneho umenia, dejín zbierok, histórie knižníc, knižného umenia a grafického dizajnu.
www.mak.at