Špecializovaná knižnica

Knižnica dizajnu je otvorená!

Milí návštevníci, Knižnica Slovenského centra dizajnu je od pondelka 19. 4. 2021 pre verejnosť opäť otvorená! Do priestorov knižnice vstupujte max. 2 osoby s negatívnym testom s platnosťou podľa aktuálneho uznesenia a s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátor FFP2. Pred vstupom si vydezinfikujte ruky. 

Knihy si môžete vopred rezervovať prostredníctvom on-line katalógu knižnice. Vypožičať si môžete max. 5 ks kníh na mesiac a 5 časopisov na 2 týždne. Vrátené knihy a časopisy idú do karantény na dva dni, až potom budú zaradené do fondu.

Knižnicu nájdete na Jakubovom námestí 12, 3. poschodie.

Výpožičné hodiny:

P: 13:00 - 16:00 hod.
U: 10:00 - 16:00 hod.
S: 13:00 - 16:00 hod.
Š: 13:00 - 16:00 hod.
P:  zatvorené

Správajme sa k sebe ohľaduplne, aby sme mohli služby knižnice využívať čo najdlhšie.

 

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

P.O.BOX 131

814 99 Bratislava

Vaša knihovníčka Dagmar Hudecová +421 918 110 251

Otázky: kniznica@scd.sk

 

 


Knižnica je predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM:
cenník predávaných publikácií SCD

 

Kontakt na knihovníčku
Dagmar Hudecová
+421 2 204 77 313
+421 918 110 251 
kniznica@scd.sk
orientačná mapka - odkaz na Google maps

 

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch.

Knižnica Slovenského centra dizajnu - obrázok 2

 

Do študovne časopisov knižnice Slovenského centra dizajnu poskytla bezodplatne regály knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave . Dizajnérske časopisy tak získali nové, funkčné a  kvalitné schránky. Do regálov sa zmestí 60 titulov časopisov, na prednej strane regálu je vystavené aktuálne číslo časopisu a vo vnútri sa dajú archivovať 3 až 4 ročníky titulu časopisu. 

  

 

Profil knižnice

 • dizajn
 • dejiny umenia
 • remeslo
 • architektúra

Zloženie knižničného fondu
Knižničný fond obsahuje nasledujúce typy dokumentov:

 • periodiká - 94 domácich i zahraničných titulov
 • CD
 • databázy na CD
 • encyklopédie
 • monografie
 • obrazové publikácie
 • príručky
 • prehľady
 • slovníky
 • tabuľky
 • učebnice
 • katalógy výstav
 • informačné spravodaje
 • firemné adresáre
 • cédečká

Kategórie používateľov knižnice

 • zamestnanci SCD
 • vedeckí pracovníci
 • dizajnéri
 • študenti technických, umeleckých, filozofických a ekonomických VŠ
 • študenti stredných odborných škôl
 • iní

Od roku 2018 má Knižnica svoje vlastné logo, vďaka nemu ju môžeme lepšie prezentovať a uvádzať v materiáloch.

Logo Knižnice SCD 

 

ikonka PDF knižničný a výpožičný poriadok Knižnice SCD a cenník služieb a poplatkov (PDF, 204 kB)