Špecializovaná knižnica

Milí čitatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že knižnica Slovenského centra dizajnu je opäť otvorená. Funguje v klasických výpožičných hodinách. Môžte vrátiť či požicat si knihy aj časopisy. Režim študovne časopisov je obmedzený na nevyhnutný čas na výber časopisov. Štúdium a posedenie v študovni je zatiaľ veľmi obmedzené.
Budeme radi, ak začnete vo väčšej miere využívať rezervácie cez mejl, sms, prostredníctvom online katalógu knižnice.

Opatrenia: vstup po jednom v rúške, použitie rukavíc a dezinfekcie je k dispozícii v knižnici, odporúčaný odstup.

Tešíme sa na Vás, chýbali ste nám.

Vaša knihovníčka Dagmar Hudecová +421 918 110 251

Otázky: kniznica@scd.sk


Výpožičné hodiny:

P: 13:00 - 17:00 hod.
U: 10:00 - 17:00 hod.
S: 13:00 - 19:00 hod.
Š: 13:00 - 17:00 hod.
P:  zatvorené

Tešíme sa na vašu návštevu!

 


Knižnica je predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM:
cenník predávaných publikácií SCD

 

Kontakt na knihovníčku
Dagmar Hudecová
+421 2 204 77 313
+421 918 110 251 
kniznica@scd.sk
orientačná mapka - odkaz na Google maps

 

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch.

Knižnica Slovenského centra dizajnu - obrázok 2

 

Do študovne časopisov knižnice Slovenského centra dizajnu poskytla bezodplatne regály knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave . Dizajnérske časopisy tak získali nové, funkčné a  kvalitné schránky. Do regálov sa zmestí 60 titulov časopisov, na prednej strane regálu je vystavené aktuálne číslo časopisu a vo vnútri sa dajú archivovať 3 až 4 ročníky titulu časopisu. 

  

 

Profil knižnice

 • dizajn
 • dejiny umenia
 • remeslo
 • architektúra

Zloženie knižničného fondu
Knižničný fond obsahuje nasledujúce typy dokumentov:

 • periodiká - 94 domácich i zahraničných titulov
 • CD
 • databázy na CD
 • encyklopédie
 • monografie
 • obrazové publikácie
 • príručky
 • prehľady
 • slovníky
 • tabuľky
 • učebnice
 • katalógy výstav
 • informačné spravodaje
 • firemné adresáre
 • cédečká

Kategórie používateľov knižnice

 • zamestnanci SCD
 • vedeckí pracovníci
 • dizajnéri
 • študenti technických, umeleckých, filozofických a ekonomických VŠ
 • študenti stredných odborných škôl
 • iní

Od roku 2018 má Knižnica svoje vlastné logo, vďaka nemu ju môžeme lepšie prezentovať a uvádzať v materiáloch.

Logo Knižnice SCD 

 

ikonka PDF knižničný a výpožicný poriadok Knižnice SCD a cenník služieb a poplatkov (PDF, 348 kB)