Ako vyjadriť nevysloviteľné? Múzeá a tragické dejiny 20. storočia

 

Ako vyjadriť nevysloviteľné? Múzeá a tragické dejiny 20. storočia

Trvanie: 22. november 2017 - 25. november 2017
Miesto: Moravská galerie v Brne, Česká republika, Brno, Česko

Konferencia bude zameraná na interpretačné prístupy dnešných múzejných profesionálov práve k tým obdobiam, ktoré verejnosť z rôznych dôvodov vníma negatívne či „skôr negatívne“ alebo kontroverzne. Múzejné exponáty sú samy osebe veľmi nemilosrdné. Sú tým, čím sú; ani tisíce slov nám nepomôže zmeniť ich podstatu. Pokiaľ ich nezničíme, budú stále pevným stavebným kameňom, na ktorom môžeme budovať spoločnosť a zlepšovať jej kvalitu. Finančná kríza nám môže cez noc zmeniť život, politická situácia sa môže zmeniť rýchlejšie, než sme si vôbec ochotní pripustiť. Kultúrne dedičstvo však ostáva nemenné. Môžeme sa spoľahnúť na jeho stabilitu v akejkoľvek kríze, v ktorej sa ocitneme.

Poslaním predmetov, ktoré sú v starostlivosti múzeí, je dokumentovať naše kultúrne i politické dedičstvo. Predmety vyberané kurátormi múzeí samé osebe vypovedajú o našej schopnosti objektívne dokumentovať históriu. Ale história je často vnímaná rôzne, pretože je živým nástrojom. Vymedzuje identitu ľudí a každý jednotlivec presne vymedzuje sám seba prostredníctvom dôležitých a zásadných historických udalostí. To, ako múzeá vystavujú a popisujú kontroverzné dejiny a traumatické spomienky ukazuje, či a ako sme schopní interpretovať udalosti, na ktoré daná spoločnosť nie je práve pyšná a dokonca by ich najradšej vymazala zo svojej histórie. Múzeá tak majú príležitosť poskytovať rôzne pohľady a primäť svojich návštevníkov, aby uvažovali nad rámec svojich vlastných skúseností.

K najobľúbenejším múzejným výstavám patria tie, ktoré mapujú záznamy o historických udalostiach, ktoré návštevníci zažili sami nebo prostredníctvom svojej rodiny, rodičov alebo prarodičov, a sú teda schopní vytvoriť si svoje osobné a emočné väzby. Ako teda môžu múzeá vystavovať individuálne prežité dejiny?

Tieto otázky sú o to naliehavejšie, že je to práve 20. storočie, ktoré je našou prežitou minulosťou, tým obdobím, ktoré bolo jedným z najkomplikovanejších a najtragickejších v celej histórii ľudstva, keď udalosti pod taktovkou totalitných režimov podliehali interpretačným zvratom. Okrem artefaktov z 1. a 2. svetovej vojny sa stávajú predmetom muzealizácie tiež také, ktoré súvisia s migráciou a (vynúteným) exilom alebo s históriou politických režimov vo východnej Európe v druhej polovici storočia.

Medzinárodná konferencia na tému
Ako vyjadriť nevysloviteľné? Múzeá a tragické dejiny 20. storočia 

Organizátori: ICOM Česko, ICOM Rakúsko, ICOM Slovensko
Miesto konania: Moravská galerie v Brne, Česká republika
Termín: 22. november – 25.november 2017