Architecture Week Praha

 

Architecture Week Praha

Trvanie: 15. september 2014 - 12. október 2014
Miesto: Praha, Česko

8. ročník medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu 2014 sa koná v Jiřskom kláštore na Pražskom hrade a ďalších miestach hlavného mesta Českej republiky od 15. septembra do 12. októbra. Hlavnou témou ročníka je architektonické dedičstvo a ikony architektúry.  Cieľom tohtoročného festivalu, ktorého sa zúčastní 31 krajín, je predstaviť českej a zahraničnej verejnosti architektúru a architektonické dedičstvo prostredníctvom množstva výstav. Festival sa koná pod záštitou prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. Pripravuje ho spoločnosť Czech Architecture Week v spolupráci so Správou Pražského hradu.
Unikátnou je najmä výstava pod názvom Architektúra v priestore a čase, ktorá chronologicky predstaví významné stavby a osobnosti architektúry prostredníctvom viac ako 90 modelov, fotografií, filmov, kresieb a skíc architektonických slôh a štýlov od predrománskej architektúry po súčasnosť.
Na Pražskom hrade v kláštore sú umiestnené aj mnohé iné výstavy, ako napr. tradičná prehliadka svetovej architektúry Arch World 2014, výstava Svetoví architekti o architektúre, na ktorej bude svoju profesiu prezentovať 180 zahraničných architektov. Diváci si môžu tiež pozrieť Architektonický projekt roku 2014 alebo študentské výstavy. Celkovo sa na hrade predstaví 200 architektonických pamiatok z celého sveta.
Súčasťou festivalu sú prednášky českých a zahraničných architektov, určené nielen pre študentov architektúry, ale aj pre odbornú a laickú verejnosť, ktoré sa uskutočnia na pôde Fakulty architektúry ČVUT v Prahe. V spolupráci s Pražskou informačnou službou budú pre verejnosť organizované prehliadky pražskej architektúry podľa vývoja jednotlivých architektonických slohov.
V rámci festivalu sa uskutoční už druhý ročník medzinárodného výtvarno-architektonického projektu pre žiakov 4. a 5. ročníka základných škôl s názvom Hravý architekt 2014. Tento rok sa projektu zúčastní 750 detí z 30 miest Českej republiky a ďalších krajín V4: Slovenska, Poľska a Maďarska. Svoju tvorbu predstavia aj deti z talianskej Florencie.

Architecture Week Praha
15. 9. – 12. 10. 2014

Informácie: http://www.architectureweek.cz
Program: http://www.architectureweek.cz/clanky/program-16.html.