Slovenský vklad do týždňa dizajnu v Budapešti

 

Slovenský vklad do týždňa dizajnu v Budapešti

Trvanie: 24. september 2016 - 20. november 2016
Miesto: Múzeum úžitkového umenia, Budapešť, Maďarsko

Medzi hlavné ciele tohtoročného Design Hét – týždňa dizajnu v Budapešti – patrí predstaviť rôzne prostriedky, ktoré vo svojich prácach využívajú dizajnéri z krajín s podobnými sociálnymi, ekonomickými a kultúrnymi tradíciami. Vzhľadom na to, že v roku 2016 si pripomíname 25. výročie začatia Vyšehradskej spolupráce, čestnými hosťami festivalu sa stali krajiny Vyšehradskej štvorky – Česko, Slovensko a Poľsko. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 24. septembra až 20. novembra uskutoční v budapeštianskom Múzeu úžitkového umenia výstava s názvom Základné hodnoty - spoločné dedičstvo v súčasnom stredoeurópskom dizajne, ktorá predstaví diela dizajnérov z týchto štátov. Súčasťou výstavy budú aj  rôzne sprievodné podujatia  – odborná konferencia, neformálne stretnutia s dizajnérmi, atď. Slovensko budú reprezentovať Veronika Paluchová, Štúdio ALLT, Ivana Palečková, Boris Meluš, Michal Staško, Andrea Ďurianová, Richard Seneši a Matej Vojtuš.

Základné hodnoty - spoločné dedičstvo v súčasnom stredoeurópskom dizajne
Budapest Design Week 2016
Múzeum úžitkového umenia Budapešť
24. septembra - 20. novembra 2016