Sympózium: Keep in touch 2016 - Upside Down

 

Sympózium: Keep in touch 2016 - Upside Down

Uzávierka: 22. júl 2016 (piatok), 22:55
Miesto: Fakulta umenia a designu UJEP, Tovární 50, Dubí u Teplic, Česko

Ročník 2016 sme nazvali Dnem vzhůru / Hore dnom / Upside Down a zamerali sa na tému príbehu výrobného procesu. Konkrétne na dizajn produktov, ktorých finálna podoba je dôsledkom autentického autorského výrobného procesu.
Téma príbehu výrobného procesu odráža aktuálnu tendenciu v úžitkovom umení a tiež v dizajne, kedy množstvo tvorcov generuje vlastnú estetiku objektov používaním originálnych postupov, technológií, či vlastnoručne vyrobených nástrojov a nechává na nás, priamych užívateľoch ich produktov aký úžitok si k nim dosadíme.

Takéto objekty sa často pohybujú na hrane produktového dizajnu, voľného umenia, ekologickej angažovanosti či sociálneho dialógu. Svojou nejasnou funkciou nás nútia pochybovať o stave vecí. Pre ich mnohoznačnosť býva často ťažké jasne ich pomenovať, aj napriek tomu, že formálne pôsobia ako váza, šperk, stôl, stolička či kvetináč.

Tendencia zosilneného dôrazu na originalitu výrobného procesu či jedinečnosť a autenticitu produktu prostredníctvom výrobného procesu je v posledných rokoch citeľná u etablovaných dizajnérov, dizajnérskych štúdií, umelcov, ale rovnako i u študentov vysokých umeleckých škôl. Hľadajú sa cesty vedúce k novej forme zážitku. Nabúravajú sa zažité remeselné postupy, využívajú sa nové technické možnosti a oživujú sa zabudnuté archaické výrobné postupy a technológie. Čím nás tieto objekty tak okúzľujú a ako si získavajú naše srdcia a dôveru? To je jedna z otázok, na ktorú bude tento ročník hľadať odpovede.

Sympózium „Keep in Touch“ je určené pre študentov, dizajnérov či dizajn štúdiá. Účastníkom sympózia môžu byť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia či absolventi vo veku do 35 rokov. Účastníci budú vybratí na základe zaslanej prihlášky a popisu projektu - zámeru realizácie s upresnením výrobnej technológie a ďalších náležitostí uvedených v prihláške.

Podmienkou účasti lektorov je úvodná prezentácia vlastnej tvorby a otvorenosť voči dialógu s účastníkmi sympózia (študentami, absolventmi). Všetky prezentáciu budú verejne prístupné.

Sympózium: Keep in touch 2016 - UPSIDE DOWN
Uzávierka prihlášok: 22.07.2016 do 23.59 hod.
Termín konania workshopu: 07.09.2016 – 22.09.2016
Miesto konania sympózia: Fakulta umenia a designu UJEP, Realizačné centrum Ateliéru Design keramiky, Tovární 50, Dubí u Teplic, Česká republika
Info: http://www.czechdesign.cz/souteze/open-call-na-mezinarodni-porcelanove-setkani-keep-in-touch-2016

Ďalšie informácie: https://www.facebook.com/InternationalPorcelainMeetingKIT