Kontakty

Ľubica Kollárová
Projektová manažérka
lubica.kollarova@scd.sk
0918 731 450

Zuzana Palicová
Kontakt pre médiá
zuzana.palicova@scd.sk
0902 366 416

Spoločný sekretariát
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
sk-at@land.gov.sk
www.sk-at.eu

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko