Kontakty

 

Knižnica, redakcia a administratíva 
(sídlo organizácie)

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.BOX 131
814 99 Bratislava

Knižnica (3. poschodie) 
+421 2 204 77 313
kniznica@scd.sk

Redakcia DESIGNUM (5. poschodie)
+4212 204 77 319
designum@scd.sk

 

 

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, Bratislava

 

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu
Mgr. Mária RIŠKOVÁ
+421 2 204 77 318
maria.riskova@scd.sk  

Odborná asistentka riaditeľky a sekretariát
Mgr. Martina MÁLIKOVÁ
+421 2 204 77 318
sekretariat@scd.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre ekonomické
záležitosti / vedúca EPO
Ing. Natália GALBAVÁ 
+421 2 204 77 314 
natalia.galbava@scd.sk

Vedúca Oddelenia produkcie a programov
pre verejnosť
Mgr. Gabriela RYBÁRIKOVÁ
+421 918 110 247
gabriela.rybarikova@scd.sk

Vedúca Oddelenia dokumentácie
a informačných služieb

PhDr. Anna FAKLOVÁ 
+421 918 110 250
anna.faklova@scd.sk

Vedúca Edičného oddelenia
a vedúca redaktorka E-DESIGNUM
PhDr. Ľubica PAVLOVIČOVÁ 
+421 2 204 77 319
lubica.pavlovicova@scd.sk

Hlavná projektová manažérka projektu
Interreg V - A 
Slovenská republika - Rakúsko
Mgr. Zdenka PEPELOVÁ, PhD.
+421 918 731 450
zdenka.pepelova@scd.sk

Informačný špecialista - Oddelenie
dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Michal ČUDRNÁK
michal.cudrnak@scd.sk

Informačná špecialistka - Oddelenie
dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Barbora KÁŇOVÁ
+421 915 697 581
barbora.kanova@scd.sk

Vedúca redaktorka časopisu DESIGNUM
Mgr. Jana ORAVCOVÁ, PhD.
+421 2 204 77 319
jana.oravcova@scd.sk

Knihovníčka
Dagmar HUDECOVÁ
+421 2 204 77 313
dagmar.hudecova@scd.sk

Personalistka, mzdárka 
Ing. Lenka OBSELKOVÁ
+421 2 204 77 311
lenka.obselkova@scd.sk

Distribúcia a marketing
+421 2 204 77 319
marketing@scd.sk

Dokumentátor zbierkového fondu - Oddelenie
dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Dalibor UHLÁR
dalibor.uhlar@scd.sk

Prevádzkar / správca majetku a koordinátor
produkcie
Mgr. art Ján JÁNOS
+421 905 356 611
jan.janos@scd.sk

Správa webu
Mgr. Beata HUMENÍKOVÁ
beata@frostmiller.sk

Informácie o ochrane osobných údajov v SCD
gdpr@scd.sk 

Múzeum a galéria

Slovenské centrum dizajnu
Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10
811 07 Bratislava

Slovenské múzeum dizajnu
+421 903 263 294
+421 2 204 773 22
muzeumdizajnu@scd.sk

Galéria dizajnu SATELIT
+421 2 381 08 089 (počas otváracích hodín)
satelit@scd.sk

 

 

Slovenské múzeum dizajnu, Kollárovo nám. 10, Bratislava

 

Vedúci Slovenského múzea dizajnu,
kurátor a kustód zbierok SMD
Mgr. art. Maroš SCHMIDT
+421 915 700 073
maros.schmidt@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Silvia KRUŽLIAKOVÁ
+421 918 991 237
silvia.kruzliakova@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Zuzana ŠIDLÍKOVÁ, PhD.
+421 907 549 510
zuzana.sidlikova@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Gabriela ONDRIŠÁKOVÁ
+421 905 671 284
gabriela.ondrisakova@scd.sk

 

SATELIT - mapka

Oddelenie produkcie a programov pre verejnosť
- vedúca produkcie a programov pre verejnosť
Mgr. Gabriela RYBÁRIKOVÁ
+421 918 110 247
gabriela.rybarikova@scd.sk

Odborný pracovník pre výskum a vývoj
Mgr. Klára PREŠNAJDEROVÁ, PhD.
+421 918 110 255
klara.presnajderova@scd.sk

Odborný pracovník pre výskum a vývoj
Mgr. Lucia DUBAČOVÁ
lucia.dubacova@scd.sk

 

 

 

 

Fakturačné údaje SCD:

IČO: 00699993
DIČ: 2020831329 – sme platcom DPH
Právna forma – príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR