Martin Pecina - člen poroty NCD 2016

MgA. Martin T. Pecina - člen poroty NCD 2016

typograf, knižný grafik, publicista
Česko
V odbore aktívne pracuje štrnásť rokov, od roku 2007 sa venuje knižným úpravám. Navrhuje romány, poéziu, detskú literatúru, odborné knihy a výtvarné katalógy. Bol dlhoročným prispievateľom dvojjazyčnej písmarskej revue Typo a literárneho časopisu Host. Prevádzkuje typografický blog a je autorom publikácie Knihy a typografie (2011, 2012).