Bettina Steindl - členka poroty NCD 2019

Mgr. Bettina Steindl - členka poroty NCD 2019

V súčasnosti riadi kanceláriu Európskeho hlavného mesta kultúry 2024 Dornbirn v Rakúsku. Pôsobila ako riaditeľka a kurátorka Designfora Viedeň, v ktorom mala na starosti strategické plánovanie, tvorbu programu a zastupovala záujmy dizajnérov v Rakúsku.

V projekte RUHR.2010 riadila oddelenie komunikácie a marketingu, pracovala na implementácii firemnej identity, strategickom plánovaní a rozvoji stratégie trvalej udržateľnosti štatútu kultúrnej metropoly Ruhr. V organizácii Urbane Künste Ruhr (nástupca Európskeho hlavného mesta kultúry RUHR.2010) viedla oddelenie komunikácie a marketingu.
Ako marketérka a strategička pracovala na projekte Európskeho hlavného mesta kultúry Linz 2009. Má za sebou pedagogickú činnosť a prednáša v oblasti marketingu a komunikácie.